The content of polyphenols and antiradical activity of propolis, pollen and honey
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
284 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-03 20:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
637.13:577.1 (1)
Produce of domestic (farmyard) animals and game (250)
Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics (552)
SM ISO690:2012
VRABIE, Valeria; CIOCHINĂ, Valentina; DERJANSCHI, Valeriu; ROTARU, Stela. The content of polyphenols and antiradical activity of propolis, pollen and honey. In: Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii. 2020, nr. 1(36), pp. 78-85. ISSN 1454-6914.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 1454-6914

The content of polyphenols and antiradical activity of propolis, pollen and honey

Conținutul polifenolilor și activitatea antiradicalică a propolisului, polenului și mierii.

CZU: 637.13:577.1

Pag. 78-85

Vrabie Valeria1, Ciochină Valentina1, Derjanschi Valeriu2, Rotaru Stela 1
 
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Institute of Zoology
 
Disponibil în IBN: 21 ianuarie 2021


Rezumat

The correlation between total polyphenol content and antiradical activity in propolis, pollen and honey in aspect of their therapeutic uses and the elaboration of new healthy products was investigated. It has been established that the antioxidant potential of the studied bee products largely depends on the content of the polyphenols that determine their antiradical activity. Thus, a high correlation between the polyphenols content and the antiradical activity was established for the ethanol and aqueous extract of propolis. In terms of both total polyphenol content and antiradical capacity, the greatest values are found in acacia pollen, followed by poly flower, then sunflower pollen. The investigation of the polyphenol content and the antiradical activity of honey samples revealed the greater antioxidant potential of the acacia honey, in terms of antiradical activity and of sunflower honey, in terms of polyphenol content. The data obtained allow us to state the possibility of targeted use of the varieties of beekeeping products in the elaboration of new healthy remedies with predetermined content and properties by modelling the content of their active components.

A fost investigată corelația dintre conținutul total al polifenolilor și activitatea antiradicalică în propolis, polen și miere în aspectul utilizării acestora în scopuri curative și în elaborarea de noi produse sanogene. S-a stabilit că potențialul antioxidant al produselor apicole studiate în mare parte depinde de conținutul polifenolilor ce determină activitatea antiradicalică a acestora. Astfel, o corelație înaltă între conținutul polifenolilor și activitatea antiradicalică a fost stabiltă pentru extractul etanolic și apos de propolis. Atât după conținutul total al polifenolilor, cât și după capacitatea antiradicalică, cea mai mare activitate manifestă polenul de salcâm, urmat de cel poliflor, apoi de polenului de floarea soarelui. Investigarea conținutului polifenolilor și a activității antiradicalice în mostrele de miere studiate a relevat un potențial antioxidant mai mare al mierii de salcâm, în ceea ce privește activitatea antiradicalică și al mierii de floarea soarelui, după conținutul de polifenoli. Datele obținute ne permit să afirmăm despre posibilitatea utilizării direcționate a varietăților de produse apicole în elaborarea de noi remedii sanogene cu conținut predeterminat și acțiune direcționată prin modelarea conținutului componentelor lor active.

Cuvinte-cheie
propolis, Pollen, honey, polyphenols, antiradical activity,

propolis, polen, miere, polifenoli, activitate antiradicalică