Tratamentul chirurgical al pancreatitei cronice şi complicaţiilor ei: experienţă de peste 20 de ani
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
731 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-20 21:16
SM ISO690:2012
HOTINEANU, Vladimir, HOTINEANU, Adrian, CAZAC, Anatol. Tratamentul chirurgical al pancreatitei cronice şi complicaţiilor ei: experienţă de peste 20 de ani . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2011, nr. 3(31), pp. 80-84. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011

Tratamentul chirurgical al pancreatitei cronice şi complicaţiilor ei: experienţă de peste 20 de ani

Pag. 80-84

Hotineanu Vladimir, Hotineanu Adrian, Cazac Anatol
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2013


Rezumat

Studiul prezintă rezultatele tratamentului chirurgical aplicat la 387 de pacienţi cu pancreatită cronică (PC) şi complicaţiile ei, divizaţi în 2 loturi: I lot – 105 (27,0%) pacienţi cu PC, II lot – 282 (73,0%) cu PC cu complicaţii. Operaţiile de elecţie au fost: I lot –pancreato-jejunoanastomoză (PJA) pe ansa Roux, duoden-pancreatectomie cefalică. Lotul II: în cazurile complicate cu pseudochist pancreatic (PP) – drenare externă, chistpancreato-jejunoanastomoză (CPJA), splanhnicectomie toracoscopică. Pentru cazurile de PC complicată cu icter mecanic – pancreato- jejunoanastomoză (PJA) cu colecisto- sau coledoco-jejunoanastomoză (CsCJA) pe ansă bispiculată a la Roux, CPJA cu CsCJA pe ansă bispiculată a la Roux. Letalitate postoperatorie nulă.

Our study includes the results of surgical treatment of 387 patients divided into 2 groups: I group – 105 (27,00%) patients with chronic pancreatitis (PC), II group – 282 (73,0%) patients with PC and complications, during the perriod 1990-2011 in Surgical Clinic no2. Operations of choice were following: I group – pancreatojejunoanasthomosis (PJA), CDP, toracoscopic splanchnectomy. II groupe – the complicated cases with pancreatic pseudocyst (PP) – cystpancreatojejunoanasthomosis (CPJA) on the loop by Roux external drainage, ultrasound guided puncture of PP, toracoscopic splanchnectomy. PC complicated cases by obstructive jaundice – PJA with cholecysto-or-holedochojejunoanasthomosis (CoCJA) on the splitted loop by Roux (I gr.), CPJA with CoCJA on the splitted loop by Roux (II gr.). Remained operations were not folowed by postoperative lethality.

В работе представлены результаты хирургического лечения 387 больных хроническим панкреатитом (ХР) и его осложнениями, разделённые на 2 группы: I гр. – 105 (27,0%) больных ХР, II гр. – 282 (73,0%) больных ХР с его осложнениями. Ранней послеоперационной летальности не отмечалось.