Greeting letter from the professor – dr. Lisnic Vitalie
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
471 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-28 11:19
SM ISO690:2012
LISNIC, Vitalie. Greeting letter from the professor – dr. Lisnic Vitalie. In: Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine, 2020, nr. 2, p. 5. ISSN 2587-3709.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine
Numărul 2 / 2020 / ISSN 2587-3709

Greeting letter from the professor – dr. Lisnic Vitalie


Pag. 5-5

Lisnic Vitalie
 
Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
 
 
Disponibil în IBN: 19 ianuarie 2021


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-119883</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020-12-17</cfResPublDate>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>5</cfStartPage>
<cfISSN>2587-3709</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/119883</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Greeting letter from the professor &ndash; dr. Lisnic Vitalie</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11738</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11738</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11738-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-17T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Lisnic</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Vitalie</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>