Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» как феномен самоотрицания эпохи
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
450 7
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-10 15:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.161.1-31.09 (11)
East Slavic / Slavonic literature (376)
SM ISO690:2012
СПОРИШ, Наталья. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» как феномен самоотрицания эпохи. In: Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune, 8 iunie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Departamentul de Literatură Universală și Comparată, USM, 2019, Ediția a 7-a, pp. 203-211. ISBN 978-9975-72-366-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a, 2019
Conferința "Un veac de conflagrații: realitate si ficțiune"
Chişinău, Moldova, 8 iunie 2018

Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» как феномен самоотрицания эпохи

CZU: 821.161.1-31.09

Pag. 203-211

Спориш Наталья
 
Молдавский Государственный Университет
 
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2021


Rezumat

Articolul cercetează interacțiunea complexă dintre creator și epocă în romanul "Maestrului și Margareta" de M. A. Bulgakov. Autorul ajunge la concluzia că, în constantele sale temporale, sociale, ideologice și existențiale creatorul și epoca se află într-un conflict radical unul față de celălalt, acesta fiind unul dintre cele mai rar întâlnite precedente în istoria literaturii mondiale.

The article explores the complex interaction between the creator and the era in the novel "The Master and Margarita" by M.A. Bulgakov. The author comes to the conclusion that the creator and the epoch, in its temporal, social, ideological and existential constants are in a radical conflict with each other, which is the rarest precedent in the history of world literature.

Cuvinte-cheie
autor, cronotop, strategii narative, postmodernism, aluzie, roman-cifru, creator și epocă, creator și putere,

author, chronotope, narrative strategies, postmodernism, allusiveness, novel-code, creator and epoch, creator and power

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Sporîş, N.</dc:creator>
<dc:date>2019</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Articolul cercetează interacțiunea complexă dintre creator și epocă &icirc;n romanul &quot;Maestrului și Margareta&quot; de M. A. Bulgakov. Autorul ajunge la concluzia că, &icirc;n constantele sale temporale, sociale, ideologice și existențiale creatorul și epoca se află &icirc;ntr-un conflict radical unul față de celălalt, acesta fiind unul dintre cele mai rar &icirc;nt&acirc;lnite precedente &icirc;n istoria literaturii mondiale.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The article explores the complex interaction between the creator and the era in the novel &quot;The Master and Margarita&quot; by M.A. Bulgakov. The author comes to the conclusion that the creator and the epoch, in its temporal, social, ideological and existential constants are in a radical conflict with each other, which is the rarest precedent in the history of world literature.</p></dc:description>
<dc:source>Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune (Ediția a 7-a) 203-211</dc:source>
<dc:subject>autor</dc:subject>
<dc:subject>cronotop</dc:subject>
<dc:subject>strategii narative</dc:subject>
<dc:subject>postmodernism</dc:subject>
<dc:subject>aluzie</dc:subject>
<dc:subject>roman-cifru</dc:subject>
<dc:subject>creator și epocă</dc:subject>
<dc:subject>creator și putere</dc:subject>
<dc:subject>author</dc:subject>
<dc:subject>chronotope</dc:subject>
<dc:subject>narrative strategies</dc:subject>
<dc:subject>postmodernism</dc:subject>
<dc:subject>allusiveness</dc:subject>
<dc:subject>novel-code</dc:subject>
<dc:subject>creator and epoch</dc:subject>
<dc:subject>creator and power</dc:subject>
<dc:title>Роман М. А. Булгакова &laquo;Мастер и Маргарита&raquo; как феномен самоотрицания эпохи</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>