Природно-экономические особенности региона АТО Гагаузия и продуктивность земли
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
373 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-09 16:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.43(478-29) (4)
Production and services according to economic sectors (1317)
SM ISO690:2012
ПАРМАКЛИ, Дмитрий, ФИЛЕВА, Л., КАРА, Мария, КУРАКСИНА, Светлана. Природно-экономические особенности региона АТО Гагаузия и продуктивность земли. In: Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации , 26 octombrie - 26 noiembrie 2020, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Tipografia "Centrografic”, 2020, Editia 6, Vol.2, pp. 153-160. ISBN 978-9975-83-115-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2, 2020
Conferința "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации "
Comrat, Moldova, 26 octombrie - 26 noiembrie 2020

Природно-экономические особенности региона АТО Гагаузия и продуктивность земли

CZU: 338.43(478-29)

Pag. 153-160

Пармакли Дмитрий1, Филева Л.2, Кара Мария1, Кураксина Светлана1
 
1 Комратский государственный университет,
2 Агропромышленный Комплекс АТО Гагаузия
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2021


Rezumat

Este dată caracteristica caracteristicilor naturale și climatice ale regiunii UTA Găgăuzia. Exemple specifice arată impactul lor asupra rezultatelor utilizării terenului în cultivarea grâului, porumbului și floarea-soarelui în regiunea Comrat a autonomiei din ultimii 5 ani. Se oferă o evaluare a stabilității producției marilor culturi agricole în autonomie în ultimii 10 ani. Calculele efectuate sunt prezentate clar în grafice.

The characteristic of the natural and climatic features of the ATU Gagauzia region is given. Specific examples show their impact on the results of land use in the cultivation of wheat, corn and sunflower in the Comrat region of the autonomy over the past 5 years. An assessment of the stability of production of major agricultural crops in the autonomy over the past 10 years is given. The performed calculations are clearly presented in the graphs.

Приводится характеристика природно-климатических особенностей региона АТО Гагаузия. На конкретных примерах показано их влияние на результаты землепользования при возделывании пшеницы, кукурузы и подсолнечника в Комратском районе автономии за последние 5 лет. Дана оценка стабильности производства основных сельскохозяйственных культур в автономии за последние 10 лет. Выполненные расчеты наглядно представлены на графиках.

Cuvinte-cheie
vreme, climă, randament, teren, stabilitate,

weather, climate, Yield, land, stability,

погода, климат, урожайность, земля, стабильность