Использование межпредметных связей при изучении романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказания»
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
106 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-29 16:50
SM ISO690:2012
ТОПОР, Габриэлла. Использование межпредметных связей при изучении романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказания». In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 20, Vol.3, 22-23 martie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 130-143. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.3, 2018
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 22-23 martie 2018

Использование межпредметных связей при изучении романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказания»


Pag. 130-143

Топор Габриэлла
 
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2021


Rezumat

The article is devoted to the account of interdisciplinary relations in the study of literary work. On the material of the 131 immortal novel F.М. Dostoevsky "Crime and Punishment" the author considers the use of various intersubject connections: with history, world literature and music, painting and cinema. Their use teaches a thoughtful attitude to the text, forms the literary vigilance of the student, is an instrument for analyzing the work, serves a deeper perception of the text of the work by a high school student.