Simbolul copacului în poezia lui Dumitru Matcovschi
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
127 0
SM ISO690:2012
SMOLNIŢCHI, Dumitriţa. Simbolul copacului în poezia lui Dumitru Matcovschi. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 20, Vol.3, 22-23 martie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 24-31. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.3, 2018
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 22-23 martie 2018

Simbolul copacului în poezia lui Dumitru Matcovschi


Pag. 24-31

Smolniţchi Dumitriţa
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2021


Rezumat

In the poetry of Dumitru Matcovschi there is a tendency to assimilate folkloric and mythical elements. The poet uses the mythical symbols, setting up an ethical and aesthetic program. The symbol of the tree is part of the matcovschian specific topos and its imagery with native nuances. In its creation, the entire synonymous series of the lexeme tree and different species of trees: walnut, oak, lime etc., thus creating a tree cult. From the prism of the tree symbol, are also used other leitmotifs of the poet's creation: sorrow, memory, race, home. The tree symbolizes the entire spectrum of spiritual values.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Smolniţchi, D.</dc:creator>
<dc:date>2018</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>In the poetry of Dumitru Matcovschi there is a tendency to assimilate folkloric and mythical elements. The poet uses the mythical symbols, setting up an ethical and aesthetic program. The symbol of the tree is part of the matcovschian specific topos and its imagery with native nuances. In its creation, the entire synonymous series of the lexeme tree and different species of trees: walnut, oak, lime etc., thus creating a tree cult. From the prism of the tree symbol, are also used other leitmotifs of the poet&#39;s creation: sorrow, memory, race, home. The tree symbolizes the entire spectrum of spiritual values.</p></dc:description>
<dc:source>Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului (Seria 20, Vol.3) 24-31</dc:source>
<dc:title><p><em>Simbolul copacului &icirc;n poezia lui Dumitru Matcovschi</em></p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>