Tentaţia absolutului în poemul Leonidei Lari
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
113 0
SM ISO690:2012
ROŞCA, Timofei. Tentaţia absolutului în poemul Leonidei Lari. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 20, Vol.3, 22-23 martie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 20-23. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.3, 2018
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 22-23 martie 2018

Tentaţia absolutului în poemul Leonidei Lari


Pag. 20-23

Roşca Timofei
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2021


Rezumat

For approaching of absolute, Leonida Lari always needed an interlocutor. She seeks her mediator in the middle of the archetype: light, water, fire, wind, and the world of symbolic characters of archetypal value tempered by absolute, especially in poems, including the Great Won (Marele Vant).