Aspecte teoretice privind conținutul pregătirii profesionale a specialistului de cultură fizică
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
89 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147:796 (9)
Higher education. Universities. Academic study (1594)
Recreation. Entertainment. Games. Sport (1042)
SM ISO690:2012
LUNGU, Valeriu; ŢAPU, Ion. Aspecte teoretice privind conținutul pregătirii profesionale a specialistului de cultură fizică. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.2, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 538-541. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Aspecte teoretice privind conținutul pregătirii profesionale a specialistului de cultură fizică


CZU: 378.147:796
Pag. 538-541

Lungu Valeriu1, Ţapu Ion2
 
1 Liceul Teoretic "Orizont", Durlești,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2021


Rezumat

The professional training of students in higher education institutions has been and remains one of the most current issues for future specialist in vairous fields of activity. The expasion of the research in the field of effectiveness is conditioned by the serach for the answer to the question of what the contemporary model of the instructional process should be in order to effectivelly train, educate and develop students.

Cuvinte-cheie
professional training of culture and sports specialsit, active poly education environmental open

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Aspecte teoretice privind conținutul pregătirii profesionale a specialistului de cultură fizică</p>">
<meta name="citation_author" content="Lungu Valeriu">
<meta name="citation_author" content="Ţapu Ion">
<meta name="citation_publication_date" content="2020">
<meta name="citation_collection_title" content="Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului">
<meta name="citation_volume" content="Seria 22, Vol.2">
<meta name="citation_firstpage" content="538">
<meta name="citation_lastpage" content="541">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/538-541_0.pdf">