Implementarea instrumentelor digitale în procesul de predare învățare a dansului clasic
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
64 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-07 14:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
793.3:37.037 (1)
Recreation. Entertainment. Games. Sport (940)
Education (8396)
SM ISO690:2012
TALPĂ, Svetlana. Implementarea instrumentelor digitale în procesul de predare învățare a dansului clasic. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.2, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 528-533. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Implementarea instrumentelor digitale în procesul de predare învățare a dansului clasic


CZU: 793.3:37.037
Pag. 528-533

Talpă Svetlana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2021


Rezumat

The use of digital tools significantly influences a lot the process and the way students interact and act in lectures and seminars. This rapid rising and perpetual development of modern technology has offered a better pattern to explore the new teaching model. As a result, multimedia resources and educational software play a very important role in the teaching-learning process of dance. This article tries to emphasize the necessity of using digital tools in the teaching-learning process of dance for the development students' communicative competences and also brings out the advantages and limitations faced by using them in the educational process.

Cuvinte-cheie
teaching, learning, digital tools, technology, communicative competences, educational software