Flegmonul retroperitoneal recidivant, cauzat de osteomielita tuberculoasă a ilionului. Caz clinic
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
892 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-18 13:10
SM ISO690:2012
LEPĂDATU, Corneliu, CUCEINIC, Sergiu, UNGUREANU, Sergiu, GLADUN, Nicolae, PROCOPCIUC, Vasile, STEBLEANCO, Victor. Flegmonul retroperitoneal recidivant, cauzat de osteomielita tuberculoasă a ilionului. Caz clinic. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2011, nr. 3(31), pp. 87-89. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011

Flegmonul retroperitoneal recidivant, cauzat de osteomielita tuberculoasă a ilionului. Caz clinic

Pag. 87-89

Lepădatu Corneliu1, Cuceinic Sergiu1, Ungureanu Sergiu2, Procopciuc Vasile, Stebleanco Victor, Gladun Nicolae1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Infecţiile retroperitoneale sunt situaţii clinice neobişnuite, asociate cu morbiditate şi mortalitate înalte. Prezenţa procesului specifi c tuberculos necesită proceduri chirurgicale suplimentare, cu concursul chirurgului-ftiziatru.

Retroperitoneal infections are unusual clinical situations associated with high morbidity and mortality. The presence of specifi c tuberculous process makes necessary additional surgical procedures in common with surgeon-phthisiologist.

Ретроперитонеальные инфекции являются нео- бычными клиническими ситуациями, сопряжёнными с высоким уровнем осложнений и смертности. Наличие специфического туберкулёзного процесса обуславли- вает необходимость дополнительных хирургических манипуляций, которые выполняются в сотрудничестве хирургом-фтизиатром.