Национальные особенности традиционной жилой архитектуры центрального Буджака
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
643 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-30 13:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
72(477-22)(091) (1)
Architecture (645)
SM ISO690:2012
РОМАНОВА, Оксана. Национальные особенности традиционной жилой архитектуры центрального Буджака. In: Arta , 2020, nr. 1(AV), pp. 162-167. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3938730
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Национальные особенности традиционной жилой архитектуры центрального Буджака

National features of the traditional residential architecture of central Budjak

Particularităţile naţionale ale arhitecturii locative tradiţionale din centrul Bugeacului central

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3938730
CZU: 72(477-22)(091)

Pag. 162-167

Романова Оксана
 
Одесская государственная академия строительства и архитектуры
 
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2020


Rezumat

The article deals with the national features of the traditional residential architecture of Budzhak Ukrainians, Russians, Bulgarians, Romanians, Moldavians, Gagauzians, Germans, who were selected for research as numerous enough in the national composition of Budzhak according to the population censuses from 1822 to 2001. The national identity of the compositional features and decorative and artistic means of expressiveness of the dwelling houses of central Budzhak (Saratov, Artsiz, Tatarbunar districts of the Odessa region of Ukraine) of these national groups of population is revealed. Subjects of detailed consideration and research are: ornamental-plastic decor, artistic carving, artistic forging. Borrowing and imitating natural counterparts (prototypes), folk craftsmen have created unique works that clearly reflect interethnic and religious-everyday contacts, professional borrowings, family traditions and the achievements of modern times. The author presents photographic examples of houses, typical by nationality (second half of XIX - second half of XX century), dating from 2015-2018. The features of the dwellings of Budzhak Ukrainians, Russians, Bulgarians, Romanians, Moldavians, Gagauzes, Germans are listed, the places of decorative and color accents in the general composition of residential buildings and estates are revealed.

În articol sunt puse în discuţie caracteristicile naționale ale arhitecturii locative tradiționale a ucrainenilor, rușilor, bulgarilor, moldovenilor, găgăuzilor și nemţilor, care au fost selectați pentru cercetare ca etnii destul de numeroase în componenţa națională a Bugeacului, conform recensămintelor din 1822-2001. A fost dezvăluită identitatea națională a trăsăturilor compoziționale și a mijloacelor decorative și artistice ce ţin de expresivitatea locuinţelor din centrul Bugeacului (raioanele Saratov, Arţiz, Tatarbunar din regiunea Odesa, Ucraina) a acestor grupuri naționale. Au fost examinate în mod detaliat și cercetate decorul ornamental-plastic, prelucrarea artistică a lemnului, forjarea artistică. Împrumutând și imitând analogii naturale (prototipuri), meșterii au creat lucrări de unicat care reflectă clar contactele interetnice și religioase, împrumuturile profesionale, tradițiile de familie și realizările noi. Sunt prezentate exemple fotografice proprii ale locuinţelor, tipice pentru diferite etnii (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – a doua jumătate a secolului XX), datate cu anii 2015-2018. Sunt enumerate trăsăturile specifice ale locuinţelor ucrainenilor, rușilor, bulgarilor, moldovenilor, găgăuzilor, nemților, fiind evidențiate locurile cu accente decorative și coloristice în compoziția generală a locuinţelor și a terenurilor aferente.

Cuvinte-cheie
Bujak, tradition, nation, residential architecture, decor,

Bugeac, tradiţie, particularităţile naţionale, arhitectura locativă, decor