Influence of enzymatic treatment and storage temperature on the aromatic composition of Viorica Wines
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
372 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-31 15:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.252(478) (2)
Wine. Winemaking. Oenology (385)
SM ISO690:2012
FURTUNA-VLADEI, Natalia. Influence of enzymatic treatment and storage temperature on the aromatic composition of Viorica Wines. In: Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, pp. 163-171. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.4288313
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Influence of enzymatic treatment and storage temperature on the aromatic composition of Viorica Wines

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4288313
CZU: 663.252(478)

Pag. 163-171

Furtuna-Vladei Natalia
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2020


Rezumat

The subjects of this paper are the grapes and wines obtained from local selection variety Viorica from Republic of Moldova. Following the spectrophotometric analysis of grape juice, significant differences between the content of free volatile terpenes and potentially volatile terpenes were noticed. In order to determine the influence of the enzymatic treatment on flavor compounds, the wines were subjected to GC-MS analysis. The analysis showed that musts that were not treated with enzymes have a concentration of about 40% lower terpenes compared to those macerated with pectolytic enzymes. Wine is constantly evolving and a particular interest is represented by the dynamics of odorous substances during wine storage. For this purpose wines produced by maceration with and without addition of pectolytic enzymes were analyzed. Young wines and wines aged for 6 months at different temperatures were studied. Experimental data showed that free and bound terpene compounds are significantly influenced by the storage temperature as well as by the origins of terpene compounds.

Această lucrare se bazează pe studiul strugurilor și vinurilor obținute din soiul de selecție autohtona Viorica din Republica Moldova. În urma analizei spectrofotometrice a sucului de struguri, s-au observat diferențe semnificative între conținutul de terpene volatile libere și terpene potențial volatile. Pentru a determina influența tratamentului enzimatic asupra compușilor de aromă volatili, vinurile au fost supuse analizei GC-MS. Analiza a demonstrat că musturile care nu au fost tratate cu enzime pectolitice au o concentrație cu aproximativ 40% terpene mai mici comparativ cu cele macerate cu adaos de preparat enzimatic. Vinul este un produs care evoluează și un interes deosebit îl reprezintă dinamica substanțelor odorante în timpul depozitării vinului. În acest scop au fost analizate vinurile produse prin macerarea cu adaos și fără adaos de enzime pectolitice. Au fost studiate vinuri tinere și vinuri maturate timp de 6 luni la temperaturi diferite. Datele experimentale au arătat că atât compușii terpenici liberi cât și cei legați sunt influențați în mod semnificativ de temperatura de depozitare, precum și de originea compușilor terpenici.

Cuvinte-cheie
aromă, Enzyme, flavor, free/bound terpenes, local selection variety, maceration, wine,

aromă, Enzime, terpene libere/precursori, soi selecție autohtonă, macerare, Vin

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-117760</doi_batch_id>
<timestamp>1669477409</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Tehnică a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Journal of Engineering Sciences</full_title>
<issn media_type='print'>25873474</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>4</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Influence of enzymatic treatment and storage temperature on the aromatic composition of Viorica Wines</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Natalia</given_name>
<surname>Furtuna-Vladei</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>163</first_page>
<last_page>171</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.4288313</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>