Proiecția sincroniei asupra metaforei
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
449 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-06 18:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’373.612.2 (14)
Linguistics and languages (5165)
SM ISO690:2012
ROTARI, Natalia. Proiecția sincroniei asupra metaforei. In: Philologia, 2020, nr. 5-6(311-312), pp. 133-138. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Proiecția sincroniei asupra metaforei

The synchrony’s projection on the metaphor

CZU: 81’373.612.2

Pag. 133-138

Rotari Natalia
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

The present study presents the aspects of the synchronous projection on the conceptual metaphor, through which we will argue that at a certain moment, in the development of the language, there were changes of the semantic values within the metaphorical structures. Thus, the metaphorization process suffered a stagnation, and some metaphors were demetaphorized, which led to their perception as terms as such, used in various specialized languages. From the perspective of synchrony, metaphorical language starts from a state of pure metaphoricity and gradually turns into an increasingly precise, more specific language.

Studiul de față prezintă aspectele proiecției sincronice asupra metaforei conceptuale, prin care vom argumenta că la un moment dat, în dezvoltarea limbii, s-au produs modificări ale valorii semantice în cadrul structurilor metaforice. Astfel, procesul de metaforizare a suferit o stagnare, iar unele metafore au fost demetaforizate, fapt care a dus la perceperea acestora în calitate de termeni ca atare, utilizați în diverse limbaje specializate. Din perspectiva sincroniei, limbajul metaforic începe de la o stare de pură metaforicitate și se transformă, treptat, într-un limbaj din ce în ce mai exact, mai specific.

Cuvinte-cheie
metaphor, projection, synchrony, demetaphorization, specialized language,

metaforă, proiecţie, sincronie, demetaforizare, limbaj specializat

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Rotari, N.</dc:creator>
<dc:date>2020-12-23</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>The present study presents the aspects of the synchronous projection on the conceptual metaphor, through which we will argue that at a certain moment, in the development of the language, there were changes of the semantic values within the metaphorical structures. Thus, the metaphorization process suffered a stagnation, and some metaphors were demetaphorized, which led to their perception as terms as such, used in various specialized languages. From the perspective of synchrony, metaphorical language starts from a state of pure metaphoricity and gradually turns into an increasingly precise, more specific language.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Studiul de față prezintă aspectele proiecției sincronice asupra metaforei conceptuale, prin care vom argumenta că la un moment dat, &icirc;n dezvoltarea limbii, s-au produs modificări ale valorii semantice &icirc;n cadrul structurilor metaforice. Astfel, procesul de metaforizare a suferit o stagnare, iar unele metafore au fost demetaforizate, fapt care a dus la perceperea acestora &icirc;n calitate de termeni ca atare, utilizați &icirc;n diverse limbaje specializate. Din perspectiva sincroniei, limbajul metaforic &icirc;ncepe de la o stare de pură metaforicitate și se transformă, treptat, &icirc;ntr-un limbaj din ce &icirc;n ce mai exact, mai specific.</p></dc:description>
<dc:source>Philologia 311-312 (5-6) 133-138</dc:source>
<dc:subject>metaphor</dc:subject>
<dc:subject>projection</dc:subject>
<dc:subject>synchrony</dc:subject>
<dc:subject>demetaphorization</dc:subject>
<dc:subject>specialized language</dc:subject>
<dc:subject>metaforă</dc:subject>
<dc:subject>proiecţie</dc:subject>
<dc:subject>sincronie</dc:subject>
<dc:subject>demetaforizare</dc:subject>
<dc:subject>limbaj specializat</dc:subject>
<dc:title>Proiecția sincroniei asupra metaforei</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>