Tipologia numelor de familie derivate de la nume de ocupații
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
561 28
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-04 12:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.23 (14)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (1421)
SM ISO690:2012
RĂILEANU, Viorica. Tipologia numelor de familie derivate de la nume de ocupații. In: Philologia, 2020, nr. 5-6(311-312), pp. 79-86. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Tipologia numelor de familie derivate de la nume de ocupații

The typology of family names derived from the names of occupations

CZU: 811.135.1’373.23

Pag. 79-86

Răileanu Viorica
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

The family name deriving from the name of occupations is a representative category in the field of anthroponymy. Their number and diversity is appreciable. The terms that define the occupations were imposed as nicknames, being often passed on to descendants as an unofficial surname. These names have their origin from the common names of the Romanian vocabulary, using certain derivative patterns. Becoming official surnames, these anthroponyms have been passed down from one generation to another to the present day.

Numele de familie care derivă de la nume de ocupații constituie o categorie reprezentativă în domeniul antroponimiei. Numărul lor este apreciabil atât ca pondere cantitativă, cât şi ca diversitate. Termenii care denumesc ocupațiile s-au impus ca supranume, fiind, adesea, transmis urmașilor ca nume de familie neoficial. Aceste nume își au originea de la numele comune ale vocabularului românesc, utilizând anumite tipare derivative. Devenind nume de familie oficiale, aceste antroponime s-au transmis de la o generație la alta până în zilele noastre.

Cuvinte-cheie
anthroponym, surname, occupation, nickname, derivation, derivative type,

antroponim, nume de familie, ocupaţie, supranume, derivare, tip derivativ.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-117530</doi_batch_id>
<timestamp>1701168710</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Philologia</full_title>
<issn media_type='print'>18574300</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>5-6(311-312)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Tipologia numelor de familie derivate de la nume de ocupații</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Viorica</given_name>
<surname>Răileanu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>79</first_page>
<last_page>86</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>