Dialogul socratic ca practică discursivă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
327 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-26 11:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’42:14(38) (1)
Linguistics and languages (4690)
Philosophical systems and points of view (87)
SM ISO690:2012
COSMESCU, Alexandru. Dialogul socratic ca practică discursivă. In: Philologia, 2020, nr. 5-6(311-312), pp. 58-69. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Dialogul socratic ca practică discursivă

The socratic dialogue as a discursive practice

CZU: 81’42:14(38)

Pag. 58-69

Cosmescu Alexandru
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

As a discursive practice, Socratic dialogue was recently revived, being cultivated in various environments, a fact that confirms the viability and relevance of this type of conversation. Thus, the present paper analyzes, with the tools offered by discourse analysis, the transcript of a Socratic dialogue session. Based on this analysis, several structural aspects of this type of dialogue became clear, the most important being the structuring „in two steps” of the discursive interventions: the person who leads the dialogue emphasizes an implicit aspect in what the other is saying, followed by a verification, by a question, of the validity of that interpretation. The interlocutor can accept or reject the interpretation, often without any regard for its validity, and then offers an answer to the question that is addressed.

Dialogul socratic ca practică discursivă a fost reînviat în contemporaneitate, fiind pus în operă în diverse medii, fapt ce confirmă viabilitatea și actualitatea acestui tip de conversație. În acest sens, în articolul de față a fost analizată, cu mijloacele analizei discursului, transcrierea unei ședințe de dialog socratic. În urma analizei, s-au atestat mai multe aspecte structurale acestui tip de dialog, cel mai important element fiind structurarea „în doi timpi” a intervențiilor discursive: evidențierea de către persoana care conduce dialogul a unui aspect implicit în ceea ce spune celălalt, urmată de verificarea, printr-o întrebare, a validității interpretării. Interlocutorul lui poate să accepte sau să respingă interpretarea, adesea indiferent dacă ea este validă sau nu, după care urmează răspunsul la întrebarea adresată.

Cuvinte-cheie
Socratic dialogue, discourse analysis, questioning, Conversation,

dialog socratic, analiza discursului, întrebare, conversaţie

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-117527</doi_batch_id>
<timestamp>1701213396</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Philologia</full_title>
<issn media_type='print'>18574300</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>5-6(311-312)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Dialogul socratic ca practică discursivă</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Alexandru</given_name>
<surname>Cosmescu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>58</first_page>
<last_page>69</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>