RECENZIE la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020, 331 p., autoare Racu Iulia
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
141 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-19 17:33
SM ISO690:2012
LOSÎI, Elena. RECENZIE la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020, 331 p., autoare Racu Iulia. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 4(61), pp. 129-130. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

RECENZIE la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020, 331 p., autoare Racu Iulia

REVIEW to monograph „Anxiety in preadolescence and ways of diminish”, Chișinău: SPU „Ion Creangă” from Chișinău, 2019, 291 p., author Racu Iulia


Pag. 129-130

Losîi Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2020


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>RECENZIE la monografia &bdquo;<em>Psihologia anxietății la copii și adolescenți&rdquo;</em>, Chișinău: UPS &bdquo;Ion Creangă&rdquo;, 2020, 331 p., autoare Racu Iulia</p>">
<meta name="citation_author" content="Losîi Elena">
<meta name="citation_publication_date" content="2020/12/11">
<meta name="citation_journal_title" content="Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială ">
<meta name="citation_volume" content="61">
<meta name="citation_issue" content="4">
<meta name="citation_firstpage" content="129">
<meta name="citation_lastpage" content="130">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/129-130_14.pdf">