RECENZIE la monografia „Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice” (Chișinău, Primex-Com, 2018) elaborată de dna Natalia COJOCARU, dr. în psihologie, conferențiar
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
151 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-24 12:54
SM ISO690:2012
RACU, Jana. RECENZIE la monografia „Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice” (Chișinău, Primex-Com, 2018) elaborată de dna Natalia COJOCARU, dr. în psihologie, conferențiar. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 4(61), pp. 127-128. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

RECENZIE la monografia „Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice” (Chișinău, Primex-Com, 2018) elaborată de dna Natalia COJOCARU, dr. în psihologie, conferențiar


Pag. 127-128

Racu Jana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2020


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-116346</doi_batch_id>
<timestamp>1638218390</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială </full_title>
<issn media_type='print'>18570224</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>4(61)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>RECENZIE  la monografia <em>&bdquo;Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic</em><em>-</em><em>metodologice și ilustrări empirice&rdquo; </em>(Chișinău, Primex-Com, 2018) elaborată de dna Natalia COJOCARU, dr. &icirc;n psihologie, conferențiar</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Jana</given_name>
<surname>Racu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>127</first_page>
<last_page>128</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>