RECENZIE la monografia „Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice” (Chișinău, Primex-Com, 2018) elaborată de dna Natalia COJOCARU, dr. în psihologie, conferențiar
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
150 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-24 12:54
SM ISO690:2012
RACU, Jana. RECENZIE la monografia „Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice” (Chișinău, Primex-Com, 2018) elaborată de dna Natalia COJOCARU, dr. în psihologie, conferențiar. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 4(61), pp. 127-128. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

RECENZIE la monografia „Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice” (Chișinău, Primex-Com, 2018) elaborată de dna Natalia COJOCARU, dr. în psihologie, conferențiar


Pag. 127-128

Racu Jana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2020


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-116346</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020-12-11</cfResPublDate>
<cfVol>61</cfVol>
<cfIssue>4</cfIssue>
<cfStartPage>127</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0224</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/116346</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>RECENZIE  la monografia <em>&bdquo;Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic</em><em>-</em><em>metodologice și ilustrări empirice&rdquo; </em>(Chișinău, Primex-Com, 2018) elaborată de dna Natalia COJOCARU, dr. &icirc;n psihologie, conferențiar</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-11T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-11T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-18677</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-11T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-18677</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-18677-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-11T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Раку</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Жанна</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>