Microclonarea a speciei Lycium barbarum (Goji)
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
93 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-16 11:13
SM ISO690:2012
TABĂRA (GORCEAG), Maria; CIORCHINA, Nina; TROFIM, Mariana; CUTCOVSCHII-MUŞTUC, Alina. Microclonarea a speciei Lycium barbarum (Goji). In: Comunicări ştiințifice „D. Brandza”. Ediția a XXVI-a, 6 noiembrie 2020, Budapest. București, România: Editura Universităţii din Bucureşti, 2020, pp. 66-67.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Comunicări ştiințifice „D. Brandza”
Ediția a XXVI-a, 2020
Sesiunea "Comunicări ştiințifice „D. Brandza”"
Budapest, Romania, 6 noiembrie 2020

Microclonarea a speciei Lycium barbarum (Goji)


Pag. 66-67

Tabăra (Gorceag) Maria, Ciorchina Nina, Trofim Mariana, Cutcovschii-Muştuc Alina
 
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2020


Rezumat

Micropropagarea in vitro a devenit o metodă de înmulțire a plantelor cu un impact semnificativ asupra speciilor horticole, datorită avantajelor eficiente vizavi de metodele convenţionale de înmulţire. Astfel, o etapă semnificativă în cadrul biotehnologiilor vegetale ce ţin de multiplicarea clonală a genotipurilor valoroase reprezintă alegerea corectă a mediilor nutritive optimale şi a explantului inoculat.
Lycium barbarum L. (Goji) este un arbust productiv, fără mari cerințe de întreţinere şi a cărui fructe, bogate în substanţe biologic active (SBA), au o cerere în continuă creştere atât în alimentaţie cât şi în industria farmaceutică.
Lucrarea se axează pe studierea comportării in vitro a speciei Lycium barbarum. Obiectivul principal al prezentului studiu se concentrază în determinarea variantei hormonale optime pentru inducerea proceselor regenerative in vitro. În acest scop iniţierea culturilor in vitro s-a realizat din meristem apical şi meristem apicale cu primordii foliare, prelevaţi în condiţii aseptice şi plasaţi pe mediul bazal Murashige-Skoog şi Gamborg, pe medii solide suplimentate cu diferite concentraţii şi combinaţii: V1 – MS modificat, lipsit de regulatori; V2 – B5 modificat, lipsit de reglatori de creştere; V3 – MS+BAP (0,1 mg/l); V4 – MS+BAP (0,2 mg/l; V5 – B5+BAP (0,1 mg/l); V6 – B5 BAP (0,2 mg/l). După două săptămâni lăstarii obţinuţi ating o lungime de 5-7 cm. Lăstarii au fost multiplicaţi prin subcultivări periodice pe medii de cultură proaspete, înrădăcinarea acestora realizându-se consecutiv cu procesul de dezvoltare a noilor structuri regenerative. Neoplantulele înrădăcinate au fost aclimatizate cu succes şi plasate în ghivece cu substrat nutritiv de sol, procentul de supravieţuire fiind în jurul valorii de 90%.
Datele experimentale prezentate este o metodă modernă, viabilă de regenerarea a plantelor de Lycium barbarum L. pornind de la explante de tip meristem apical, recoltate de la plante mature, selecţionate în condiţii de câmp Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”.