Aspecte privind internaționalizarea IMM-urilor
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
169 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-13 11:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
334.7:339.727.2 (1)
Forms of organization and cooperation in the economy (606)
International finance (164)
SM ISO690:2012
BULIMAGA, Tatiana. Aspecte privind internaționalizarea IMM-urilor. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 247-251. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Aspecte privind internaționalizarea IMM-urilor


CZU: 334.7:339.727.2
Pag. 247-251

Bulimaga Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020