Analiza evoluției comerțului exterior al Republicii Moldova ca pondere în PIB
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
158 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-17 13:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[339.5:65.012.12](478) (1)
Foreign trade. External trade. International trade (248)
Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations (1223)
SM ISO690:2012
DIAVOR, Mircea. Analiza evoluției comerțului exterior al Republicii Moldova ca pondere în PIB. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 205-208. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Analiza evoluției comerțului exterior al Republicii Moldova ca pondere în PIB


CZU: [339.5:65.012.12](478)
Pag. 205-208

Diavor Mircea
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020