Framing neologisms in lexicography
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
113 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81‘373.43 (1)
Linguistics and languages (3377)
SM ISO690:2012
VOLOSCIUC, Ina. Framing neologisms in lexicography. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 85-89. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Framing neologisms in lexicography


CZU: 81‘373.43
Pag. 85-89

Volosciuc Ina
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Framing neologisms in lexicography</p>">
<meta name="citation_author" content="Volosciuc Ina">
<meta name="citation_publication_date" content="2020">
<meta name="citation_collection_title" content="Integrare prin cercetare si inovare.">
<meta name="citation_firstpage" content="85">
<meta name="citation_lastpage" content="89">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/85-89_30.pdf">