Ştefan Ciobanu şi a sa Istorie a literaturii române vechi
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
129 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09(092) (68)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (1686)
SM ISO690:2012
KOROLEVSKI, Svetlana. Ştefan Ciobanu şi a sa Istorie a literaturii române vechi. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 60-63. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Ştefan Ciobanu şi a sa Istorie a literaturii române vechi

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Pag. 60-63

Korolevski Svetlana
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020