Repere privind parteneriatul educațional-academic dintre Republica Moldova și România în perioada anilor 1991-2005
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
134 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-13 13:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378(478:498)„1991/2005” (1)
Higher education. Universities. Academic study (1741)
SM ISO690:2012
ŢÎBULAC-CIOBANU, Mariana. Repere privind parteneriatul educațional-academic dintre Republica Moldova și România în perioada anilor 1991-2005. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 16-19. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Repere privind parteneriatul educațional-academic dintre Republica Moldova și România în perioada anilor 1991-2005


CZU: 378(478:498)„1991/2005”
Pag. 16-19

Ţîbulac-Ciobanu Mariana
 
Institutul de Istorie
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Ţîbulac-Ciobanu, M.N.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Istorie, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Repere privind parteneriatul educațional-academic dintre Republica Moldova și Rom&acirc;nia &icirc;n perioada anilor 1991-2005</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-152-48-8.</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>378(478:498)„1991/2005”</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>