Tehnologiile informaţionale şi de comunicare în educaţie
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
998 18
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-24 21:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004:371.133 (2)
Computer science and technology. Computing. Data processing (1538)
Education (5684)
SM ISO690:2012
DUMBRĂVEANU, Roza. Tehnologiile informaţionale şi de comunicare în educaţie . In: Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2005, nr. 1-2(9-10), pp. 108-112. ISSN 1810-6498.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Numărul 1-2(9-10) / 2005 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349

Tehnologiile informaţionale şi de comunicare în educaţie

CZU: 004:371.133
Pag. 108-112

Dumbrăveanu Roza
 
Institutul de Formare Continuă
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Tehnologiile informaţionale şi de comuicare (TIC) produc schimbări în toate domeniile de activitate ale societăţii, inclusiv în procesul de învăţământ. În lucrare sunt propuse unele strategii de dezvoltare a învăţământului şi de perfecţionare profesională a cadrelor didactice, care implică TIC nu numai ca disciplină de studiu, ci şi ca instrument ce influenţează întregul proces didactic ca mod de îmbunătăţire a lui.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-11559</doi_batch_id>
<timestamp>1591018907</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Fizica şi Tehnologiile Moderne</full_title>
<issn media_type='print'>18106498</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2005</year>
</publication_date>
<issue>1-2(9-10)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Tehnologiile informaţionale şi de comunicare în educaţie
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Roza</given_name>
<surname>Dumbrăveanu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2005</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>108</first_page>
<last_page>112</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>