Studierea limbilor străine prin valorificarea mass-mediei. Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
67 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
82 (3765)
Literature (2242)
SM ISO690:2012
DODU-SAVCA, Carolina. Studierea limbilor străine prin valorificarea mass-mediei. Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică. In: Intertext . 2020, nr. 3-4(55-56), pp. 149-150. ISSN 1857-3711.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intertext
Numărul 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711

Studierea limbilor străine prin valorificarea mass-mediei. Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică

Studying foreign languages through media development. Methodology of developing pragmatic communication competence


CZU: 82
Pag. 149-150

Dodu-Savca Carolina
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2020


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Studierea limbilor străine prin valorificarea mass-mediei. Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică</p>">
<meta name="citation_author" content="Dodu-Savca Carolina">
<meta name="citation_publication_date" content="2020/12/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Intertext ">
<meta name="citation_volume" content="55-56">
<meta name="citation_issue" content="3-4">
<meta name="citation_firstpage" content="149">
<meta name="citation_lastpage" content="150">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/149-150_13.pdf">