Studierea limbilor străine prin valorificarea mass-mediei. Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
68 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
82 (3765)
Literature (2242)
SM ISO690:2012
DODU-SAVCA, Carolina. Studierea limbilor străine prin valorificarea mass-mediei. Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică. In: Intertext . 2020, nr. 3-4(55-56), pp. 149-150. ISSN 1857-3711.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intertext
Numărul 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711

Studierea limbilor străine prin valorificarea mass-mediei. Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică

Studying foreign languages through media development. Methodology of developing pragmatic communication competence


CZU: 82
Pag. 149-150

Dodu-Savca Carolina
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2020


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-115461</doi_batch_id>
<timestamp>1619005803</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Liberă Internaţională din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Intertext </full_title>
<issn media_type='print'>18573711</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>3-4(55-56)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Studierea limbilor străine prin valorificarea mass-mediei. Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Carolina</given_name>
<surname>Dodu-Savca</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>149</first_page>
<last_page>150</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>