Studierea limbilor străine prin valorificarea mass-mediei. Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
66 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
82 (3765)
Literature (2242)
SM ISO690:2012
DODU-SAVCA, Carolina. Studierea limbilor străine prin valorificarea mass-mediei. Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică. In: Intertext . 2020, nr. 3-4(55-56), pp. 149-150. ISSN 1857-3711.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intertext
Numărul 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711

Studierea limbilor străine prin valorificarea mass-mediei. Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică

Studying foreign languages through media development. Methodology of developing pragmatic communication competence


CZU: 82
Pag. 149-150

Dodu-Savca Carolina
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2020


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-115461</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020-12-01</cfResPublDate>
<cfVol>55-56</cfVol>
<cfIssue>3-4</cfIssue>
<cfStartPage>149</cfStartPage>
<cfISSN>1857-3711</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/115461</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Studierea limbilor străine prin valorificarea mass-mediei. Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-21388</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-21388</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-21388-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Dodu-Savca</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Carolina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>