Imagologia literară: de la cadrul sistemico-structurant la concepte operaționale
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
46 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
82 (3512)
Literature (2077)
SM ISO690:2012
PRUS, Elena. Imagologia literară: de la cadrul sistemico-structurant la concepte operaționale. In: Intertext . 2020, nr. 3-4(55-56), pp. 145-146. ISSN 1857-3711.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intertext
Numărul 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711

Imagologia literară: de la cadrul sistemico-structurant la concepte operaționale

Literary imagery: from the systemic-structuring framework to operational concepts


CZU: 82
Pag. 145-146

Prus Elena
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2020