Туристический потенциал одесской области как фактор трансграничного сотрудничества в еврорегионе «Нижний Дунай»
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
541 18
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-29 11:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.48:339.922(477.74+478)(498) (1)
Tourism (479)
International economy generally. International economic relations. Global economy (389)
SM ISO690:2012
NEZDOYMINOV, Sergii, GALASYUK, Svetlana. Туристический потенциал одесской области как фактор трансграничного сотрудничества в еврорегионе «Нижний Дунай». In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”, 2020, nr. 2(12), pp. 24-39. ISSN 2345-1858. DOI: 10.5281/zenodo.4290649
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Numărul 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890

Туристический потенциал одесской области как фактор трансграничного сотрудничества в еврорегионе «Нижний Дунай»

Tourist potential of the odessa region as a factor of cross-border cooperation in the euroregion «Lower Danube»

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4290649
CZU: 338.48:339.922(477.74+478)(498)

Pag. 24-39

Nezdoyminov Sergii, Galasyuk Svetlana
 
Odessa National Economic University
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2020


Rezumat

Articolul analizează problemele actuale de dezvoltare a potențialului turistic și recreativ în Euroregiunea „Dunărea de Jos” din regiunea Odessa. Sunt analizate problemele actuale de dezvoltare a relațiilor internaționale în domeniul turismului și ospitalității datorită intensificării fluxului turistic către regiune. Se calculează indicatorii prognozei dezvoltării sferei recreerii și turismului în regiunea Odesa pentru subiecții activității turistice. Pe baza analizei, autoritățile regionale sunt invitate să creeze condiții pentru reorientarea fluxului turistic din regiunea Odessa în direcția turismului intern și intern; promovarea restaurării turismului recreativ și de sănătate; să ofere sprijin antreprenorilor în organizarea de evenimente de afaceri pentru creșterea capacității turismului de afaceri, precum și dezvoltarea rutelor de turism agricol și enogastronomic în regiunea transfrontalieră a Dunării de Jos.

The article considers the current problems of development of tourism and recreation potential in the Euroregion "Lower Danube" in the Odessa region. The current problems of development of international relations in the field of tourism and hospitality due to the intensification of the tourist flow to the region are analyzed. Forecast indicators of development of the sphere of recreation and tourism in the Odessa region for subjects of tourist activity are calculated. Based on the analysis, the regional authorities are invited to create conditions for the reorientation of the tourist flow of the Odessa region in the direction of inbound and domestic tourism; to promote the restoration of recreational and health tourism; provide support to entrepreneurs in organizing business events to increase the capacity of business tourism, as well as the development of agricultural and enogastronomic tourism routes in the Lower Danube cross-border region.

Cuvinte-cheie
potenţial turistic, regiunea Odessa, flux turistic, Euroregiunea Dunării de Jos, cooperare transfrontalieră,

tourism potential, Odessa Region, tourist flow, Lower Danube Euroregion, cross-border cooperation