Cauze și condiții de reorganizare a societăților comerciale
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
701 35
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-27 10:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.7 (1455)
Commercial law. Company law (1309)
SM ISO690:2012
LUPAŞCO, Vera. Cauze și condiții de reorganizare a societăților comerciale. In: Vector European, 2020, nr. 2, pp. 10-13. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Cauze și condiții de reorganizare a societăților comerciale

Causes and conditions for the reorganization of companies

CZU: 347.7

Pag. 10-13

Lupaşco Vera12
 
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2020


Rezumat

În condițiile actuale de integrare accelerată a Republicii Moldova în Comunitatea Europeană și Mondială, pentru asigurarea dezvoltării prospere a antreprenoriatului național este necesară apărarea drepturilor și a intereselor legitime a tuturor participanților circuitului economic, care este orientată spre crearea unor condiții cât mai favorabile pentru funcționarea entităților economice. Acestea trebuie să reprezinte asemenea condiții de funcționare, prin care entitățile, se vor putea adapta rapid la schimbările în curs, atât în mediul intern și extern al structurii pieței. În acest context, una dintre cele mai eficiente modalități de reformare a unei afaceri este reorganizarea persoanelor juridice cu scop lucrativ.

In the current conditions of accelerated integration of the Republic of Moldova in the European and World Community, to ensure the successful development of national entrepreneurship it is necessary to defend the rights and legitimate interests of all participants in the economic circuit, which is aimed at creating conditions favorable to. They must represent such operating conditions, through which entities will be able to adapt quickly to ongoing changes, both in the internal and external environment of the market structure. In this context, one of the most effective ways to reform a business is to reorganize for-profit legal entities

Cuvinte-cheie
societate comercială, entitate, reorganizare, fuziune, absorbţie, contopire, dezmembrare, separare, Divizare, transformare,

company, entity, reorganization, merger, absorption, merger, dismemberment, separation, division, transformation

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Lupaşco, V.</dc:creator>
<dc:date>2020-11-22</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>&Icirc;n condițiile actuale de integrare accelerată a Republicii Moldova &icirc;n Comunitatea Europeană și Mondială, pentru asigurarea dezvoltării prospere a antreprenoriatului național este necesară apărarea drepturilor și a intereselor legitime a tuturor participanților circuitului economic, care este orientată spre crearea unor condiții c&acirc;t mai favorabile pentru funcționarea entităților economice. Acestea trebuie să reprezinte asemenea condiții de funcționare, prin care entitățile, se vor putea adapta rapid la schimbările &icirc;n curs, at&acirc;t &icirc;n mediul intern și extern al structurii pieței. &Icirc;n acest context, una dintre cele mai eficiente modalități de reformare a unei afaceri este reorganizarea persoanelor juridice cu scop lucrativ.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>In the current conditions of accelerated integration of the Republic of Moldova in the European and World Community, to ensure the successful development of national entrepreneurship it is necessary to defend the rights and legitimate interests of all participants in the economic circuit, which is aimed at creating conditions favorable to. They must represent such operating conditions, through which entities will be able to adapt quickly to ongoing changes, both in the internal and external environment of the market structure. In this context, one of the most effective ways to reform a business is to reorganize for-profit legal entities</p></dc:description>
<dc:source>Vector European  (2) 10-13</dc:source>
<dc:subject>societate comercială</dc:subject>
<dc:subject>entitate</dc:subject>
<dc:subject>reorganizare</dc:subject>
<dc:subject>fuziune</dc:subject>
<dc:subject>absorbţie</dc:subject>
<dc:subject>contopire</dc:subject>
<dc:subject>dezmembrare</dc:subject>
<dc:subject>separare</dc:subject>
<dc:subject>Divizare</dc:subject>
<dc:subject>transformare</dc:subject>
<dc:subject>company</dc:subject>
<dc:subject>entity</dc:subject>
<dc:subject>reorganization</dc:subject>
<dc:subject>merger</dc:subject>
<dc:subject>absorption</dc:subject>
<dc:subject>merger</dc:subject>
<dc:subject>dismemberment</dc:subject>
<dc:subject>separation</dc:subject>
<dc:subject>division</dc:subject>
<dc:subject>transformation</dc:subject>
<dc:title> Cauze și condiții de reorganizare a societăților comerciale</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>