Opportunities for improving cyber risk management in critical infrastructures
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
52 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-02 20:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.056.53:005 (1)
Computer science and technology. Computing. Data processing (2122)
Management (1045)
SM ISO690:2012
BUZDUGAN, Aurelian. Opportunities for improving cyber risk management in critical infrastructures. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 329-331. ISBN 978-9975-152-50-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Opportunities for improving cyber risk management in critical infrastructures


CZU: 004.056.53:005
Pag. 329-331

Buzdugan Aurelian
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 noiembrie 2020