Potenţialul biochimic al biomasei de levuri din sedimentele de la producerea berii
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
229 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-07 11:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.4:663.126 (1)
Beers. Brewing. Malting (8)
SM ISO690:2012
CHISELIŢA, Natalia; CHISELIŢĂ, Oleg; EFREMOVA, Nadejda; TOFAN, Elena; BEŞLIU, Alina; DANILIŞ, Marina; DADU, Constantin; LOZAN, Ana. Potenţialul biochimic al biomasei de levuri din sedimentele de la producerea berii. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 86-90. ISBN 978-9975-152-50-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Potenţialul biochimic al biomasei de levuri din sedimentele de la producerea berii


CZU: 663.4:663.126
Pag. 86-90

Chiseliţa Natalia, Chiseliţă Oleg, Efremova Nadejda, Tofan Elena, Beşliu Alina, Daniliş Marina, Dadu Constantin, Lozan Ana
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Proiect:
20.80009.5107.16 Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2020