Variability of some biochemical characteristics in the perspective tomato varieties
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
241 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-31 21:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.64:581.19 (2)
Garden plants. Gardening (612)
Plant physiology (474)
SM ISO690:2012
MIHNEA, Nadejda; BRÂNZĂ, Lilia; BUCEACEAIA, Svetlana; ZAMORZAEVA, Irina. Variability of some biochemical characteristics in the perspective tomato varieties. In: Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii. 2017, nr. 2(33), pp. 35-38. ISSN 1454-6914.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Numărul 2(33) / 2017 / ISSN 1454-6914

Variability of some biochemical characteristics in the perspective tomato varieties

Variabilitatea caracterelor biochimice la soiurile de tomate de perspectivă

CZU: 635.64:581.19

Pag. 35-38

Mihnea Nadejda, Brânză Lilia, Buceaceaia Svetlana, Zamorzaeva Irina
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2020


Rezumat

There are presented the results of the test of some perspective varieties created at the Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection based on some biochemical characteristics of the fruit. The varieties with a high content of vitamin C and a high ratio sugar / acidity, which is an indicator of the quality of the fruit, were selected. The varieties Jubiliar, Elvira, Prestij are characterized by the highest indexes of studied biochemical characters and can be successfully used as the initial material in breeding to improve the quality of tomato fruits.

Sunt prezentate date despre rezultatele testării soiurilor de perspectivă create în Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor în baza caracterelor biochimice ale fructului. Au fost selectate soiuri cu un conținut înalt de vitamina C și un raport înalt a zahărului / aciditate, care este un indicator al calităţii fructelor. Soiurile Jubiliar, Elvira, Prestij se caracterizează prin indici mai înalți ai caracterelor biochimice luate în studiu și pot fi cu succes utilizate ca material inițial în ameliorarea calității fructelor de tomate.

Cuvinte-cheie
tomato, varieties, biochemical characters,

tomate, soiuri, caractere biochimice