The reaction of some valuable tomato sorts (varieties) to filtrates of Fusarium spp. and Alternaria alternata cultures
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
224 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-01 09:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.64:632.4:575.1 (2)
Garden plants. Gardening (614)
Plant damage, injuries. Plant diseases. Pests, organisms injurious to plants. Plant protection (810)
General genetics. General cytogenetics (350)
SM ISO690:2012
MIHNEA, Nadejda; LUPASHKU, Galina A.; GRIGORCEA, Sofia; ZAMORZAEVA, Irina. The reaction of some valuable tomato sorts (varieties) to filtrates of Fusarium spp. and Alternaria alternata cultures. In: Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii. 2016, nr. 1(32), pp. 41-44. ISSN 1454-6914.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Numărul 1(32) / 2016 / ISSN 1454-6914

The reaction of some valuable tomato sorts (varieties) to filtrates of Fusarium spp. and Alternaria alternata cultures

Reacţia unor soiuri valoroase de tomate la filtratele de cultură Fusarium spp. şi Alternaria alternata

CZU: 635.64:632.4:575.1

Pag. 41-44

Mihnea Nadejda, Lupashku Galina A., Grigorcea Sofia, Zamorzaeva Irina
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2020


Rezumat

There are presented the data regarding the reaction of some valuable tomato genotypes to culture filtrates of pathogenic fungi, which frequently have been isolated from plants with symptoms of disease. The significant influence of Fusarium spp. and A. alternata pathogens on the early stages of ontogeny of the tomato genotypes by the suppression of seed germination and growth of radicles and stemlets (sometimes by their stimulation) has been found. The varieties Tomis and Mihaela are less sensitive to the action of fungi and can be successfully used as donors of resistance to fusariosis and alternariosis. The significant ponderosity of the role of fungus species (Fusarium spp., A. alternata) and of 'tomato genotype x species of fungus' interaction, as the sources of variation of plant organs of growth, reveals the need for constant monitoring of the composition and virulence of fungi species causing root rot on tomato.

Sunt prezentate date despre reacţia unor genotipuri valoroase de tomate la filtratele de cultură a patogenilor fungici Fusarium spp şi Alternaria alternata, frecvent izolaţi din plante cu simptome de boală. S-a constatat că patogenii Fusarium spp. şi A. alternata influenţează semnificativ ontogeneza timpurie a genotiputilor de tomate prin reprimarea germinaţiei seminţelor şi creşterii rădăciniţei şi tulpiniţei (uneori - prin stimularea acestora). Soiurile Tomiş şi Mihaela sunt mai puţin sensibile la acţiunea fungilor şi pot fi cu succes utilizate ca donatori de rezistenţă la fuzarioză şi alternarioză. Ponderea semnificativă a rolului speciei fungului (Fusarium spp., A. alternata) şi interacţiunii genotip de tomate x specie de fung în sursa de variaţie a organelor de creştere a plantelor, relevă necesitatea monitorizării constante a componenţei şi virulenţei speciilor de fungi care cauzează putregaiul de rădăcină la tomate.

Cuvinte-cheie
tomato, varieties, culture filtrate, Fusarium spp., Alternaria alternate,

tomate, soiuri, filtrate de cultură, Fusarium spp., Alternaria alternata

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-113838</doi_batch_id>
<timestamp>1670117467</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Muzeul Olteniei, Craiova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii</full_title>
<issn media_type='print'>14546914</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>1(32)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>The reaction of some valuable tomato sorts (varieties) to filtrates of <em>Fusarium </em>spp<em>. </em>and <em>Alternaria alternata </em>cultures</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Nadejda</given_name>
<surname>Mihnea</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Galina</given_name>
<surname>Lupaşcu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Sofia</given_name>
<surname>Grigorcea</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Irina</given_name>
<surname>Zamorzaeva</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>41</first_page>
<last_page>44</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>