Evaluarea performanţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
740 14
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-27 20:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.136 (76)
Education (14269)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Victoria. Evaluarea performanţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei), 2020, nr. 3(21), pp. 71-80. ISSN 1857-0623. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3636.v21i3.71-80
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Evaluarea performanţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Evaluation of teacher performance from pre-university education

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3636.v21i3.71-80
CZU: 371.136

Pag. 71-80

Cojocaru Victoria
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 4 noiembrie 2020


Rezumat

Articolul își propune să prezinte principiile care stau la baza evaluării cadrelor didactice. Se analizează metodele de evaluare a performanțelor, cerințele validității și fidelității, tendințele și funcțiile evaluării.

This article aims to present the principles underlying teacher evaluation. Performance evaluation methods, validity and fidelity requirements, evaluation trends and functions are analyzed.

Cuvinte-cheie
evaluare, performanțe, principii, metode, performanțele cadrelor didactice, validitate, fidelitate, funcţiile evaluării,

evaluation, performance, principles, Methods, teacher performance, validity, fidelity, evaluation functions