Repere analitice privind promovarea dreptului „ocrotirea mamei” prin respectarea drepturilor omului
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
211 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-09 18:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[341.231.14+342.72/.73]-055.26 (1)
Persons and things in international law (568)
Fundamental rights. Human rights. Rights and duties of the citizen (486)
SM ISO690:2012
NEDELCU, Ana; ROŞCA-SADURSCHI, Liudmila; SEREMET (CECLU), Liliana. Repere analitice privind promovarea dreptului „ocrotirea mamei” prin respectarea drepturilor omului. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol.7, Partea 1, 5 iunie 2020, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2020, pp. 187-194. ISBN 978-9975-88-060-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1, 2020
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 5 iunie 2020

Repere analitice privind promovarea dreptului „ocrotirea mamei” prin respectarea drepturilor omului

Analytical references regarding the promotion of the right "mother protection" by respecting human rights


CZU: [341.231.14+342.72/.73]-055.26
Pag. 187-194

Nedelcu Ana, Roşca-Sadurschi Liudmila, Seremet (Ceclu) Liliana
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 31 octombrie 2020


Rezumat

Statele și-au luat angajamente legale și politice pentru a proteja sănătatea femeilor prin drepturile omului exprimate prin legile lor naționale și prin apartenența la tratatele internaționale privind drepturile omului. Acest articol își propune să sublinieze modalitățile de promovare a maternității sigure prin drepturile fundamentale ale omului, cum ar fi drepturile legate de viață, supraviețuirea și securitatea persoanei; drepturile de maternitate și sănătate; drepturile la nediscriminare și respectarea cuvenită a diferențelor, precum și drepturile legate de informare și educație. Mai mult, sunt prezentate și analizate instrumentele analitice de bază în monitorizarea situației maternității în condiții de siguranță în lume: rata mortalității materne și nașterile la care participă personal calificat de sănătate (%).

States have made legal and political commitments to protect women's health through the expressed human rights through their national laws and membership of international human rights treaties. This research paper aims to emphasis the ways of advancing safe mothehood through human fundamental rights such as rights related to life, survival and security of the person; maternity and health rights; rights to non-discrimination and due observance of differences as well as rights related to information and education. Moreover, the basic analytical tools in monitoring the situation of safe motherhood in the world are presented and analysed: maternal mortality rate and births attended by skilled health personnel (%).

Cuvinte-cheie
maternitate sigură, drepturile omului, rata mortalității materne,

safe motherhood, human rights, maternal mortality rate