Conferințele Zonale 2020: evaluări și recomandări în baza analizei implementării priorităților anului
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
231 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-06 10:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
021.4:[061.3:02] (1)
Librarianship (506)
Organizations of a general nature (721)
SM ISO690:2012
POVESTCA, Lilia. Conferințele Zonale 2020: evaluări și recomandări în baza analizei implementării priorităților anului. In: Magazin bibliologic. 2020, nr. 3-4, pp. 53-59. ISSN 1857-1476.
10.5281/zenodo.4071548
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Magazin bibliologic
Numărul 3-4 / 2020 / ISSN 1857-1476

Conferințele Zonale 2020: evaluări și recomandări în baza analizei implementării priorităților anului

Zonal conferences 2020: evaluation and recommendations based on analysis of the year priorities implementation

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4071548
CZU: 021.4:[061.3:02]

Pag. 53-59

Povestca Lilia
 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 octombrie 2020


Rezumat

Autorul prezintă rezultatele chestionarelor online completate de către participanții la lucrările Conferințelor Zonale 2020 „Biblioteca anului 2020: consolidare, interconectare, participare”, organizate în perioada 3-11 iunie, 2020 de Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Autorul reflectă opiniile și sugestiile personalului de specialitate privind problemele, practicile și experiențele de perspectivă pentru implementarea Priorităților anului 2020.

The author presents the results of the online questionnaires completed by the participants of Zonal Conferences 2020, entitled "Library of 2020: consolidation, interconnection, participation", organized by the National Library of the Republic of Moldova between June 3-11, 2020. The author reflects the opinions and suggestions of the specialized staff regarding the issues, practices and perspective experience for the implementation of the 2020 Priorities.

Cuvinte-cheie
conferințe zonale, personal de bibliotecă, servicii de bibliotecă, capacitatea bibliotecarilor, prioritățile bibliotecarilor,

zonal conferences, library staff, library services, capacity of librarians, librarians' priorities