Alterations of total antioxidant capacity of pathogen cultures under the influence of novel chemical compounds
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
170 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-07 10:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.61:546-3 (1)
Applied microbiology (245)
Inorganic chemistry (233)
SM ISO690:2012
LOZAN-TÎRŞU, Carolina. Alterations of total antioxidant capacity of pathogen cultures under the influence of novel chemical compounds. In: One Health and Risk Management. 2020, nr. 2, pp. 50-57. ISSN 2587-3458.
10.38045/ohrm.2020.1.16
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 2 / 2020 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Alterations of total antioxidant capacity of pathogen cultures under the influence of novel chemical compounds

Modificarea capacității antioxidante totale a culturilor de microorganisme patogene sub influența compușilor chimici noi


DOI: 10.38045/ohrm.2020.1.16
CZU: 579.61:546-3
Pag. 50-57

Lozan-Tîrşu Carolina
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 23 septembrie 2020


Rezumat

Introduction. The major and most common mechanisms for almost all antimicrobial substances is the induction of oxidative stress responses within the pathogen cells by accumulation of free radicals, which mediate a whole range of classical antimicrobial mechanisms of action observed by researchers. Thus, this present study was conducted to reveal some biochemical changes regarding the antioxidant status of pathogenic microorganisms under the influence of novel chemical compounds selected. Material and methods. The copper (II) coordination compounds were included as in vitro study material, namely, Co (II), Zn (II) and aromatic propenones, synthesized at the Department of Inorganic Chemistry, the State University of Moldova. The antimicrobial properties were tested on five reference strains. The ABTS test was applied to determine the antioxidant activity, thus determining the total antioxidant capacity using the ABTS˙+ cation radical. Results. The most vulnerable to high-intensity oxidative stress are the reference strains of Staphylococcus aureus ATCC 2592 and Bacillus cereus ГИСК 8035, the most resistant being the reference culture Salmonella enterica (S. Abony ГИСК 03/03y). Conclusions. The study results showed that the selected compounds might substantially reduce the total antioxidant capacity in the studied reference cultures.

Introducere. Unul dintre mecanismele, generale și comune, pentru majoritatea preparatelor antimicrobiene, este inducerea stresului oxidativ în celulele patogene, exprimat prin acumularea în exces a radicalilor liberi, care mediază întreg spectrul clasic de mecanisme de acțiune antimicrobiană, observate de cercetători. Astfel, a devenit oportună realizarea unui studiu, care ar elucida unele modificări biochimice, ce reflectă statutul antioxidant al microorganismelor patogene sub influența compușilor chimici noi selectați. Material și metode. În calitate de obiecte de studiu in vitro au servit compușii coordinativi ai Cu (II); Co (II), Zn (II) și propenonele aromatice, sintetizate la Catedra de chimie anorganică de la Universitatea de Stat din Moldova. Efectele antimicrobiene au fost testate pe 5 tulpini de referință. Pentru determinarea activității antioxidante a fost aplicat testul ABTS, care stabilește capacitatea antioxidantă totală, cu utilizarea radicalului cation ABTS˙ +. Rezultate. Cele mai vulnerabile, din punctul de vedere al instalării stresului oxidativ de înaltă intensitate, sunt culturile de referință Staphylococcus aureus ATCC 2592 și Bacillus cereus ГИСК 8035, cea mai rezistentă fiind cultura de referință Salmonella enterica (S. Abony ГИСК 03/03y). Concluzii. Analizând rezultatele prezentate mai sus, putem afirma că, sub acțiunea compușilor selectați, se produce o reducere substanțială a capacității antioxidante totale în culturile de referință studiate.

Cuvinte-cheie
antimicrobial activity, antioxidant activity, chemical compounds, copper, reference strains,

activitate antimicrobiană, activitate antioxidantă, compuși chimici, cupru, tulpini de referință

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Lozan-Tîrşu, C.</dc:creator>
<dc:date>2020-12-23</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>Introduction. The major and most common mechanisms for almost all antimicrobial substances is the induction of oxidative stress responses within the pathogen cells by accumulation of free radicals, which mediate a whole range of classical antimicrobial mechanisms of action observed by researchers. Thus, this present study was conducted to reveal some biochemical changes regarding the antioxidant status of pathogenic microorganisms under the influence of novel chemical compounds selected. Material and methods. The copper (II) coordination compounds were included as in vitro study material, namely, Co (II), Zn (II) and aromatic propenones, synthesized at the Department of Inorganic Chemistry, the State University of Moldova. The antimicrobial properties were tested on five reference strains. The ABTS test was applied to determine the antioxidant activity, thus determining the total antioxidant capacity using the ABTS˙+ cation radical. Results. The most vulnerable to high-intensity oxidative stress are the reference strains of Staphylococcus aureus ATCC 2592 and Bacillus cereus ГИСК 8035, the most resistant being the reference culture Salmonella enterica (S. Abony ГИСК 03/03y). Conclusions. The study results showed that the selected compounds might substantially reduce the total antioxidant capacity in the studied reference cultures.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Introducere. Unul dintre mecanismele, generale și comune, pentru majoritatea preparatelor antimicrobiene, este inducerea stresului oxidativ &icirc;n celulele patogene, exprimat prin acumularea &icirc;n exces a radicalilor liberi, care mediază &icirc;ntreg spectrul clasic de mecanisme de acțiune antimicrobiană, observate de cercetători. Astfel, a devenit oportună realizarea unui studiu, care ar elucida unele modificări biochimice, ce reflectă statutul antioxidant al microorganismelor patogene sub influența compușilor chimici noi selectați. Material și metode. &Icirc;n calitate de obiecte de studiu in vitro au servit compușii coordinativi ai Cu (II); Co (II), Zn (II) și propenonele aromatice, sintetizate la Catedra de chimie anorganică de la Universitatea de Stat din Moldova. Efectele antimicrobiene au fost testate pe 5 tulpini de referință. Pentru determinarea activității antioxidante a fost aplicat testul ABTS, care stabilește capacitatea antioxidantă totală, cu utilizarea radicalului cation ABTS˙ +. Rezultate. Cele mai vulnerabile, din punctul de vedere al instalării stresului oxidativ de &icirc;naltă intensitate, sunt culturile de referință Staphylococcus aureus ATCC 2592 și Bacillus cereus ГИСК 8035, cea mai rezistentă fiind cultura de referință Salmonella enterica (S. Abony ГИСК 03/03y). Concluzii. Analiz&acirc;nd rezultatele prezentate mai sus, putem afirma că, sub acțiunea compușilor selectați, se produce o reducere substanțială a capacității antioxidante totale &icirc;n culturile de referință studiate.</p></dc:description>
<dc:identifier>10.38045/ohrm.2020.1.16</dc:identifier>
<dc:source>One Health and Risk Management  (2) 50-57</dc:source>
<dc:subject>antimicrobial
activity</dc:subject>
<dc:subject>antioxidant activity</dc:subject>
<dc:subject>chemical compounds</dc:subject>
<dc:subject>copper</dc:subject>
<dc:subject>reference
strains</dc:subject>
<dc:subject>activitate
antimicrobiană</dc:subject>
<dc:subject>activitate antioxidantă</dc:subject>
<dc:subject>compuși
chimici</dc:subject>
<dc:subject>cupru</dc:subject>
<dc:subject>tulpini
de referință</dc:subject>
<dc:title><p>Alterations of total antioxidant capacity of pathogen cultures under the influence of novel chemical compounds</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>