The causes of exoneration from disciplinary liability
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
650 7
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-11 19:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349 (1040)
Special branches of law. Miscellaneous legal matters (995)
SM ISO690:2012
TRAVINSKAIA, Irina, CHIRIAC, Natalia. The causes of exoneration from disciplinary liability. In: Journal of Social Sciences, 2020, vol. 3, nr. 3, pp. 144-152. ISSN 2587-3490. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3971991
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Social Sciences
Volumul 3, Numărul 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504

The causes of exoneration from disciplinary liability

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3971991
CZU: 349

Pag. 144-152

Travinskaia Irina, Chiriac Natalia
 
Technical University of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 21 septembrie 2020


Rezumat

This article deals with one of the forms of legal liability specific for labour law - the disciplinary liability. Disciplinary liability can be hired only if all constitutive elements of misbehavior are met, the absence of any of them makes the misbehavior and as the consequent the disciplinary liability can not exist. However, there are situations, when the act seems to meet the features of disciplinary liability, but some specific circumstances existing at the time of its commission, lead to the conclusion that in reality, the behaviour of the author is not illegal, anticipating that they are not culpable and author must be exonerated from disciplinary liability. The article substantiates the relevance and significance of development of cases on exemption from disciplinary liability in the Republic of Moldova, by analysing some problems of the instruction and formulating solutions to adopt the provisions on exoneration from disciplinary liability, considering that labour law is intended to protect the labour rights of the weakest protected part of labour relations - the employee.

Articolul reprezintă o cercetare a uneia dintre formele răspunderii juridice specifice legislației muncii - răspunderea disciplinară. Răspunderea disciplinară poate fi angajată numai dacă sunt întrunite toate elementele constitutive ale abaterii disciplinare, absenţa oricăreia dintre ele face ca abaterea şi pe cele de consecinţa răspunderea disciplinară să nu poată există. Există însă situații în care, deşi fapta pare să întrunească trăsăturile unei abateri disciplinare, anumite împrejurări specifice existente în momentul săvârşirii ei, duc la concluzia că în realitate, conduita autorului nu are caracter ilicit, anticipând că acesta nu este vinovat şi că se impune exonerarea de răspundere. În articol sunt fundamentate relevanța și semnificația dezvoltării cazurilor de exonerare a răspunderii disciplinare în R. Moldova, prin analiza unor probleme ale instituției și formularea soluțiilor în vederea adoptării prevederilor cu privire la exonerare de răspundere disciplinară, având în vedere faptul că legislația muncii este menită să protejeze pe deplin drepturile de muncă ale celei mai slab protejate părți ale relațiilor de muncă – salariatul.

Cuvinte-cheie
disciplinary liability, misbehavior, guilt, self-defense, extreme need, fortuitous case,

răspundere disciplinară, abatere disciplinară, vinovăţie, legitimă apărare, extremă necesitate, caz fortuit

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.5281/zenodo.3971991</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Travinskaia, I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Tehnică a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Chiriac, N.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Tehnică a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'>The causes of exoneration from disciplinary liability</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2587-3490</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>disciplinary liability</subject>
<subject>misbehavior</subject>
<subject>guilt</subject>
<subject>self-defense</subject>
<subject>extreme need</subject>
<subject>fortuitous case</subject>
<subject>răspundere disciplinară</subject>
<subject>abatere disciplinară</subject>
<subject>vinovăţie</subject>
<subject>legitimă apărare</subject>
<subject>extremă necesitate</subject>
<subject>caz fortuit</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>349</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020-09-21</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>This article deals with one of the forms of legal liability specific for labour law - the disciplinary liability. Disciplinary liability can be hired only if all constitutive elements of misbehavior are met, the absence of any of them makes the misbehavior and as the consequent the disciplinary liability can not exist. However, there are situations, when the act seems to meet the features of disciplinary liability, but some specific circumstances existing at the time of its commission, lead to the conclusion that in reality, the behaviour of the author is not illegal, anticipating that they are not culpable and author must be exonerated from disciplinary liability. The article substantiates the relevance and significance of development of cases on exemption from disciplinary liability in the Republic of Moldova, by analysing some problems of the instruction and formulating solutions to adopt the provisions on exoneration from disciplinary liability, considering that labour law is intended to protect the labour rights of the weakest protected part of labour relations - the employee.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Articolul reprezintă o cercetare a uneia dintre formele răspunderii juridice specifice legislației muncii - răspunderea disciplinară. Răspunderea disciplinară poate fi angajată numai dacă sunt &icirc;ntrunite toate elementele constitutive ale abaterii disciplinare, absenţa oricăreia dintre ele face ca abaterea şi pe cele de consecinţa răspunderea disciplinară să nu poată există. Există &icirc;nsă situații &icirc;n care, deşi fapta pare să &icirc;ntrunească trăsăturile unei abateri disciplinare, anumite &icirc;mprejurări specifice existente &icirc;n momentul săv&acirc;rşirii ei, duc la concluzia că &icirc;n realitate, conduita autorului nu are caracter ilicit, anticip&acirc;nd că acesta nu este vinovat şi că se impune exonerarea de răspundere. &Icirc;n articol sunt fundamentate relevanța și semnificația dezvoltării cazurilor de exonerare a răspunderii disciplinare &icirc;n R. Moldova, prin analiza unor probleme ale instituției și formularea soluțiilor &icirc;n vederea adoptării prevederilor cu privire la exonerare de răspundere disciplinară, av&acirc;nd &icirc;n vedere faptul că legislația muncii este menită să protejeze pe deplin drepturile de muncă ale celei mai slab protejate părți ale relațiilor de muncă &ndash; salariatul.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>