Clinical course of hemolitic uremic syndrome in children - a retrospective study
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
72 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-27 14:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.61-008.64-053.2-071 (1)
Pathology of the urogenital system. Urinary and sexual (genital) complaints. Urology (201)
SM ISO690:2012
CIUNTU, Angela; GAVRILUŢA, Valerii; BERNIC, Jana; BALANUŢĂ, Maia; GRUZINSCHI, Andriana. Clinical course of hemolitic uremic syndrome in children - a retrospective study. In: Buletin de Perinatologie. 2020, nr. 2(87), pp. 17-20. ISSN 1810-5289.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin de Perinatologie
Numărul 2(87) / 2020 / ISSN 1810-5289

Clinical course of hemolitic uremic syndrome in children - a retrospective study

Клиническое течение гемолитического уремического синдрома у детей - ретроспективное исследование

Evoluția clinică a sindromului hemolitic uremic la copii ‒ studiu retrospectiv


CZU: 616.61-008.64-053.2-071
Pag. 17-20

Ciuntu Angela12, Gavriluţa Valerii12, Bernic Jana12, Balanuţă Maia12, Gruzinschi Andriana12
 
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
 
Disponibil în IBN: 10 septembrie 2020


Rezumat

Hemolytic-uremic syndrome (HUS) is one of the most common etiologies for acute kidney injury (AKI) and an important cause of acquired chronic kidney disease (CKD) in children. It mainly aff ects infants and small children, though older children and adults may also suff er. A retrospective study was conducted between 2008-2019 in Mother and Child Institute in Chisinau. The aim of this study was to determine the demographic and clinical characteristics of HUS in children.

Гемолитико-уремический синдром (ГУС) является одной из ведущих причин развития острой почечной недостаточности (ОПН) у детей. ГУС считается заболеванием преимущественно детей грудного и младшего возраста, однако заболеть им могут и дети старшего возраста, и взрослые. Ретроспективное исследование было проведено в период между 2008-2019 гг. в Институте матери и ребенка в Кишиневе. Целью данного исследования было определение демографических и клинических характеристик ГУС у детей.

Sindromul hemolitic uremic (SHU) este o afecțiune severă, considerată una dintre cele mai frecvente cauze ale insufi cienței renale acute și o cauză importantă a bolii cronice renale (BCR) la copiii mici. SHU se poate instala la orice vârstă, dar se manifestă mai des la copii cu vârsta sub 5 ani. Această lucrare constituie un studiu retrospectiv realizat în Clinica de Nefrologie a Institutului Mamei și Copilului, în perioada 2008-2019. Scopul studiului a fost de a determina caracteristicile demografi ce și clinice ale SHU la copii.

Cuvinte-cheie
hemolitic uremic syndrome, thrombocytopenia, acute kidney injury, children, Shiga toxin, Escherichia coli,

гемолитико-уремический синдром, тромбоцитопения, острая почечная недостаточность, дети, диарея, шига токсин, кишечная палочка,

sindrom hemolitic uremic, trombocitopenie, leziune renală acută, copii, Diaree, Shiga toxina, Escherichia Coli