The role of interleukin-1β and interleukin-6 on clinical evolution in children with glomerulonephritis
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
44 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-05 04:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.617-002-053.1:577.1 (1)
Pathology of the urogenital system. Urinary and sexual (genital) complaints. Urology (194)
Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics (337)
SM ISO690:2012
CIUNTU, Angela; REVENCO, Ninel; BERNIC, Jana. The role of interleukin-1β and interleukin-6 on clinical evolution in children with glomerulonephritis . In: Buletin de Perinatologie. 2020, nr. 2(87), pp. 13-16. ISSN 1810-5289.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin de Perinatologie
Numărul 2(87) / 2020 / ISSN 1810-5289

The role of interleukin-1β and interleukin-6 on clinical evolution in children with glomerulonephritis

Роль интерлейкина-1β и интерлейкина-6 в клинической эволюции у детей с гломерулонефритом

Rolul interleukinei-1β și interleukinei-6 în evoluția clinică la copiii cu glomerulonefrită


CZU: 616.617-002-053.1:577.1
Pag. 13-16

Ciuntu Angela12, Revenco Ninel12, Bernic Jana12
 
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
 
Disponibil în IBN: 10 septembrie 2020


Rezumat

The aim of the study is to evaluate the urinary concentration ofi nterleukins (IL)-1β and IL-6 in children with glomerulonephritis in different stages of the disease. The prospective study of them data on 75 patients with glomerulonephritis, who were examined during the exacerbation and remission. The control group consisted of 20 healthy children. Determination of urinary levels of IL-1β and IL-6 is a non-invasive predictive method for assessing disease activity and monitoring disease progression in children with different glomerulonephritis forms.

Целью исследования является оценка концентрации интерлейкина (IL)-1β и IL-6 в моче у детей с гломерулонефритом в различные клинические стадиях заболевания. В проспективное исследование были включены данные о 75 пациентах с гломерулонефритом, которые были обследованы в период обострения и ремиссии. Определение уровня IL-1β и IL-6 в моче является неинвазивным прогностическим методом для оценки активности заболевания и мониторинга прогрессирования заболевания у детей с различными формами гломерулонефрита.

Scopul studiului a fost evaluarea concentrației urinare a interleukinelor (IL) -1β și IL-6 la copiii cu glomerulonefrită la diferite stadii clinico-evolutive ale bolii. Studiul prospectiv a inclus 75 de pacienți cu glomerulonefrită, care au fost examinați în perioada acutizării și a remisiunii bolii. Grupul de control l-au constituit 20 de copii practic sănătoși. Determinarea concentraţiilor urinare ale IL-1β și IL-6 reprezintă o metodă non-invazivă predictivă pentru estimarea activităţii maladiei și monitorizarea evoluţiei bolii la copiii cu diferite variante ale glomerulonefritei.

Cuvinte-cheie
IL-1β, IL-6, glomerulonephritis, children,

IL-1β, IL-6, гломерулонефрит, дети,

IL-1β, IL-6, glomerulonefrită, copii