Obstructive megaureterohydronephrosis in children
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
58 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-18 12:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.617-007.6-053.2-036.1-08 (1)
Pathology of the urogenital system. Urinary and sexual (genital) complaints. Urology (194)
SM ISO690:2012
BERNIC, Jana; ROLLER, Victor; CIUNTU, Angela; REVENCO, Adrian. Obstructive megaureterohydronephrosis in children. In: Buletin de Perinatologie. 2020, nr. 2(87), pp. 3-9. ISSN 1810-5289.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin de Perinatologie
Numărul 2(87) / 2020 / ISSN 1810-5289

Obstructive megaureterohydronephrosis in children

Обструктивный мегауретерогидронефроз у детей

Megaureterohidronefroza obstructivă la copii


CZU: 616.617-007.6-053.2-036.1-08
Pag. 3-9

Bernic Jana12, Roller Victor21, Ciuntu Angela1, Revenco Adrian12
 
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
 
Disponibil în IBN: 10 septembrie 2020


Rezumat

Despite the numerous studies dedicated to congenital reno-urinary abnormalities and, in particular, obstructive megaureterohydronephrosis, both in terms of etiopathogenesis and management, it remains an enigmatic and controversial problem. The spread of congenital renal-urinary malformations in children, including obstructive magaureterohydronephrosis, is of interest through the occurrence of recurrent urinary tract infections, or the destruction of renal parenchyma in time, with chronic kidney failure in children or adolescents. The paper draws attention to the obstructive megaureterohydronephrosis in a child with the association of posterior urethral stenosis. Conservative treatment with satisfactory results is presented. The articlepresents a clinical case with obstructive megauretrohydronephrosis.

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные врожденным аномалиям развития мочевыделительной системы, в частности обструктивногомегауретерогидронефроза как с точки зрения этиопатогенеза, так и менеджмента, они остаются загадочным и спорным вопросом. Распространенность врожденных аномалий мочевыделительной системы у детей, среди которых особый интерес представляет обструктивныймегауретерогидронефроз, проявляющийся рецидивирующей инфекцией мочевыделительной системы, с прогрессивным, необратимым уменьшением уровня клубочковой фильтрации, обширным рубцеванием почечной паренхимы может привести к почечной недостаточности и даже к терминальной стадии хронической почечной недостаточности у ребенка или подростка. В статье обращается внимание на обструктивныймегауретерогидронефроз на фоне стеноза задней уретры. Представлены принципы консервативного лечения с удовлетворительными результатами. В работе представлен клинический случай обструктивногомегауретерогидронефроза.

În pofida numeroaselor studii care sunt dedicate anomaliilor congenitale renourinare și în deosebi a megaureterohidronefrozei obstructive, atât în privința etiopatogeniei, căt și a managementului, rămân o problemă enigmatică și controversată. Răspândirea malformațiilor congenitale renourinare la copii, printre care și magaureterohidronefroza obstructivă prezintă interes, prin apariția infecțiilor urinare cu caracter recidivant, sau la distrugerea în timp a parenchimului renal, cu instalarea insufi cienței renale cronice la copil sau la adolescent. În lucrare se atrage atenția la megaureterohidronefroza obstructivă la un copil cu asocierea stenozei de uretră posterioară. Este prezentat tratamentul conservativ cu rezultate satisfăcătoare. Articolul prezintă un caz clinic cu megauretrohidronefroză obstructivă.

Cuvinte-cheie
obstructive megaureterohydronephrosis, treatment, children,

oбструктивный мегауретерогидронефроз, лечение, ребёнок,

megaureterohidronefroza obstructivă, Tratament, copil