Formarea comportamentului tolerant la elevii claselor primare
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
411 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-25 17:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.3:159.923 (2)
Kinds of school providing general education (1768)
Psychology (3022)
SM ISO690:2012
SARANCIUC-GORDEA, Liliana. Formarea comportamentului tolerant la elevii claselor primare. In: Ştiinţă, educaţie, cultură , 15 februarie 2020, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Comrat, 2020, Vol.3, pp. 110-113. ISBN 978-9975-83-093-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3, 2020
Conferința "Ştiinţă, educaţie, cultură"
Comrat, Moldova, 15 februarie 2020

Formarea comportamentului tolerant la elevii claselor primare

CZU: 373.3:159.923

Pag. 110-113

Saranciuc-Gordea Liliana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 24 august 2020


Rezumat

The given article elucidates the theoretical, normative and methodological aspects of tolerant behavior formation in the primary classes

Cuvinte-cheie
tolerance, key competences, social and civic competences, tolerant behavior