Применение интегрального показателя качества в системе здравоохранения
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
441 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-25 16:23
SM ISO690:2012
ЕЦКО, Константин; REABOVA, E.. Применение интегрального показателя качества в системе здравоохранения. In: Curierul Medical. 2012, nr. 3(327), pp. 183-185. ISSN 1875-0666.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Curierul Medical
Numărul 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666

Применение интегрального показателя качества в системе здравоохранения

Pag. 183-185

Ецко Константин, Reabova E.
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


BibTeX Export

@article{ibn_91430,
author = {Ploşniţă, E.T.},
title = {<p>Consideraţii privind comunicarea muzeală prin mesaje promoţionale</p>},
collection = {Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei},
year = {2019},
volume = {29},
pages = {57-58},
abstract = {(RO) <p>Prin statut şi funcţii, muzeul este o instituţie culturală specializată, apolitică şi non profit. Muzeul ca instituţie publică are o mare pondere &icirc;n sistemul cultural instituţional al Republicii Moldova. &Icirc;n republică sunt &icirc;nregistrate 127 de instituţii muzeale, majoritatea din ele fiind muzee rurale. Profilul acestor instituţii se &icirc;ncadrează &icirc;n etnografie, istorie, istorie memorială, istorie militară, istorie sătească locală, artă religioasă, artă plastică, etc. Raţiunea de existenţă a oricărui muzeu este/ar trebui să fie utilitatea lui culturală şi educaţională pentru societate. Iar pentru ca muzeul să fie vizibil &icirc;n r&acirc;ndul publicului, să fie perceput ca o instituţie actuală, este necesar ca acest aşezăm&acirc;nt să aibă o comunicare permanentă şi inteligentă cu publicul. Comunicarea muzeală ca parte a relaţiilor publice constituie &bdquo;o funcţie specifică de analiză, evaluare şi anticipare a cerinţelor şi atitudinilor publicului de muzeu, capabilă să ofere informaţii pentru proiectarea şi desfăşurarea unor programe care răspund opţiunii vizitatorilor reali şi virtuali&rdquo;. Există diverse modalităţi, mijloace şi căi de comunicare cu publicul. Muzeele din Republica Moldova nu dispun de strategii de comunicare, dar acordă o atenţie deosebită mesajelor promoţionale, ale căror necesitate şi eficienţă urmează a fi analizate. Prin mesajele promoţionale muzeele urmăresc mai multe obiective: &ndash; atragerea şi menţinerea interesului faţă de serviciile culturale, faţă de oferta instituţiei muzeale; &ndash; creşterea vizibilităţii muzeului &icirc;n r&acirc;ndul publicului; &ndash; sporirea numărului de vizitatori; &ndash; crearea imagini de instituţie modernă şi actuală; &ndash; cunoaşterea opiniei publice asupra calităţii muzeului; &ndash; &icirc;ntreţinerea unui dialog permanent cu publicul. Comunicarea muzeală prin mesaje promoţionale priveşte diferite aspecte ale activităţii instituţiei muzeale: &ndash; dezvoltarea patrimoniului muzeal prin achiziţii, descoperiri excepţionale etc.; &ndash; cercetarea de muzeu cu rezultate concrete pentru beneficiari; &ndash; valorificarea expoziţională a bunurilor culturale; &ndash; programe educative pentru diverse categorii de public; &ndash; manifestări culturale aniversare. Practic&acirc;nd o comunicare permanentă cu publicul, muzeele pot reuşi să-şi construiască o imagine de instituţii moderne care să satisfacă doleanţele culturale şi educaţionale ale diverselor categorii de public, să ofere soluţii la problemele existente, să promoveze ideile novatoare şi să devină adevărate centre culturale pentru publicul larg.</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/91430},
}