Efectul stimulator al exometaboliţilor de penicillium la triticale
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
399 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.1:631.52 (10)
Cereals. Grain crops (678)
Agricultural operations (1225)
SM ISO690:2012
SÎRBU, Tamara. Efectul stimulator al exometaboliţilor de penicillium la triticale. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, Ed. 5, 23-24 octombrie 2014, Chişinău. 2014, Ediția 5, pp. 428-432.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5, 2014
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
5, Chişinău, Moldova, 23-24 octombrie 2014

Efectul stimulator al exometaboliţilor de penicillium la triticale

CZU: 633.1:631.52

Pag. 428-432

Sîrbu Tamara
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 30 iulie 2020


Rezumat

The stimulating effect of solutions of exometabolites of the fungal strains of Penicillium sp. 65 on the ontogenesis of triticale plants was studied. It was shown that exometabolites solutions of the strain Penicillium sp. 65, in a concentration of 1:100, 1:300, 1:500, that were used in the seed treatment before sowing had the capacity to stimulate germination (5-20%) to increase plant height (3-6%), grain weight and number of productive abib in one plant (48-55%) and yields (26-33%).

Cuvinte-cheie
exometabolites solutions, Micromycetes, Strains, stimulates

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Sîrbu, T.T.</dc:creator>
<dc:date>2014</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>The stimulating effect of solutions of exometabolites of the fungal strains of Penicillium sp. 65 on the ontogenesis of triticale plants was studied. It was shown that exometabolites solutions of the strain Penicillium sp. 65, in a concentration of 1:100, 1:300, 1:500, that were used in the seed treatment before sowing had the capacity to stimulate germination (5-20%) to increase plant height (3-6%), grain weight and number of productive abib in one plant (48-55%) and yields (26-33%).</p></dc:description>
<dc:source>Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor (Ediția 5) 428-432</dc:source>
<dc:subject>exometabolites solutions</dc:subject>
<dc:subject>Micromycetes</dc:subject>
<dc:subject>Strains</dc:subject>
<dc:subject>stimulates</dc:subject>
<dc:title>Efectul stimulator al exometaboliţilor de penicillium la triticale</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>