Influenţa factorului maternal asupra viabilităţii şi capacităţii de creştere a polenului de tomate
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
280 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.64:631.523 (3)
Garden plants. Gardening (612)
Agricultural operations (1031)
SM ISO690:2012
GRIGORCEA, Sofia; SALTANOVICI, Tatiana. Influenţa factorului maternal asupra viabilităţii şi capacităţii de creştere a polenului de tomate. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor. Ediția 5, 23-24 octombrie 2014, Chişinău. 2014, pp. 94-97.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5, 2014
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
Chişinău, Moldova, 23-24 octombrie 2014

Influenţa factorului maternal asupra viabilităţii şi capacităţii de creştere a polenului de tomate

CZU: 635.64:631.523

Pag. 94-97

Grigorcea Sofia, Saltanovici Tatiana
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
 
Disponibil în IBN: 27 iulie 2020


Rezumat

Research on the level of pollen germination and pollen tube growth 4 and parental forms three of reciprocal hybrids in extremely dry conditions demonstrated their differences. Reciprocity effect (re ) showed that in six variants: hybrid x character, in 4 cases manifested the influence of the maternal factor, and 2 pattern on the viability of pollen and pollen tube length. The maternal effect was observed in the male gametophyte by increasing / de creasing the capacity of germination and pollen tube growth.

Cuvinte-cheie
maternal factor, tomato, Pollen, gametophyte, viability, Hybrid