Fenomenul „anxietate” în colectivităţile de studenţi de la facultatea de medicină
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
892 101
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-06 15:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.942.5 (89)
Psychology (3511)
SM ISO690:2012
CALANCEA, Angela, CRAVŢOVA, Alina. Fenomenul „anxietate” în colectivităţile de studenţi de la facultatea de medicină. In: The contemporary issues of the socio-humanistic sciences, Ed. 10, 5-6 decembrie 2019, Chişinău. Chişinău, 2019: "Print-Caro" SRL, 2020, Ediția 10, pp. 206-213. ISBN 978-9975-3371-7-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, 2020
Conferința "Preocupări contemporane ale științelor socioumane"
10, Chişinău, Moldova, 5-6 decembrie 2019

Fenomenul „anxietate” în colectivităţile de studenţi de la facultatea de medicină

Actuality of the psychological phenomenon “anxiety” at the completing stage of education

CZU: 159.942.5

Pag. 206-213

Calancea Angela1, Cravţova Alina2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
 
 
Disponibil în IBN: 24 iulie 2020


Rezumat

The scientific work is devoted to the study of the psychological phenomenon of anxiety in the modern literature. As well as the analysis of the level of personal and situational anxiety among graduate medical students. Today, personal anxiety is the most common emotional disorder and is observed in the population in 30% of cases. The process of personal development of a future doctor at the stage of study at a higher medical school may be accompanied by a student experiencing a crisis. It is associated with the restructuring of the semantic structures of professional consciousness, a change in the socio-professional position. In modern society, a request is being formed for graduates of higher educational institutions who adapt well to real-life situations. Anxiety affects the adaptation to the educational process, the student's memory, attention, interest in the profession, the formation of personal professional qualities of the future doctor. The results obtained by the methods indicate the need to pay attention to the group of students who showed a high level of anxiety. In the case of maintaining their high values, it is necessary to provide such persons with adequate psychological and pedagogical support.

Lucrarea este dedicată studierii anxietății, ca fenomen psihologic, analizei nivelului de anxietate Stare și anxietate Trăsătură în rândul studenților absolvenți a facultatea de medicină. Anxietatea este una din cele mai frecvente tulburări emoționale, constituind 30% din cazuri. În procesul de formare a viitorilor medici studenții se confruntă cu multiple crize psihologice. Aceste crize sunt asociate cu restructurarea structurilor semantice ale conștiinței profesionale, schimbarea poziției sociale și profesionale. Anxietatea afectează adaptarea studenților la procesul educațional, memoria, atenția, interesul pentru profesie și formarea calităților profesionale ale viitorilor medici. Rezultatele obținute indică necesitatea acordării atenției sporite studenților care au obținut un nivel înalt de anxietate, oferirii acestor persoane un sprijin psihologic și pedagogic adecvat.

Cuvinte-cheie
anxiety, teenager, situational anxiety, medical students,

anxietate, adolescenta, anxietate de performanță, studenți de la facultatea de medicină