Integrarea – perspectivă teoretică și practică
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
621 8
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-24 15:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.61 (283)
Social psychology (999)
SM ISO690:2012
BRICEAG, Silvia, PRĂSĂCĂRIU, Beatrice-Gabriela. Integrarea – perspectivă teoretică și practică. In: The contemporary issues of the socio-humanistic sciences, Ed. 10, 5-6 decembrie 2019, Chişinău. Chişinău, 2019: "Print-Caro" SRL, 2020, Ediția 10, pp. 20-22. ISBN 978-9975-3371-7-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, 2020
Conferința "Preocupări contemporane ale științelor socioumane"
10, Chişinău, Moldova, 5-6 decembrie 2019

Integrarea – perspectivă teoretică și practică

Integration - theoretical and practical perspective

CZU: 316.61

Pag. 20-22

Briceag Silvia1, Prăsăcăriu Beatrice-Gabriela2
 
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 23 iulie 2020


Rezumat

The article presents the importance of ensuring the child's access to education through integration. The definition and content of the concept of school integration is presented. 

Articolul prezintă importanța asigurării accesului la educație a copulului prin integrare. Este prezentată definiția și conținutul conceptului de integrare școlară. 

Cuvinte-cheie
access to education, integration, school integration, support system, educational strategies,

acces la educație, integrare, integrare şcolară, sistem de suport, strategii educaţionale

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-108037</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 10</cfVol>
<cfStartPage>20</cfStartPage>
<cfISBN> 978-9975-3371-7-5</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/108037</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Integrarea &ndash; perspectivă teoretică și practică</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>access to education; integration; school integration; support system; educational strategies; acces la educație; integrare; integrare şcolară; sistem de suport; strategii educaţionale</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The article presents the importance of ensuring the child&#39;s access to education through integration. The definition and content of the concept of school integration is presented.&nbsp;</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Articolul prezintă importanța asigurării accesului la educație a copulului prin integrare. Este prezentată definiția și conținutul conceptului de integrare școlară.&nbsp;</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-13795</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-81532</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-13795</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-13795-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Бричяг</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Силвия</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-81532</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-81532-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Prăsăcăriu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Beatrice-Gabriela</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>